Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 lần thứ 18 (mở rộng)

Ngày 03/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 lần thứ 18 tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (mở rộng) công bố các quyết định về công tác cán bộ; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, mục tiêu 6 tháng cuối năm; công bố các quyết định của tỉnh, Trung ương về công tác cán bộ.

các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi tỉnh Cao Bằng; các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 01/7/2019; Quyết định về tiếp nhận đồng chí Nguyễn Thái Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến công tác tại Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, phân công giữ chức  vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2020 kể từ ngày 01/7/2019.

Các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp nhận đồng chí Huỳnh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng đến công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/10/2022; Luân chuyển đồng chí Đàm Thị Trung Thu, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đến công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian bổ nhiệm là 5 năm; Luân chuyển đồng chí Lưu Công Hữu, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, thời gian bổ nhiệm 05 năm; công bố Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận đồng chí Mạc Thanh Tâm, Trưởng phòng kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đến công tác tại Hội Nông dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

ảnh tặng hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đồng thời đề nghị, trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy điều kiện, năng lực, sở trường, sáng tạo, đột phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tỉnh ủy. Trong đó, thực hiện Quy chế làm việc, Tỉnh ủy đã tổ chức 2 hội nghị Ban Chấp hành, 6 hội nghị Ban Thường vụ; làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy Trà Lĩnh; ban hành 1 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 7 chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh...

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2018 như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,17%; Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 2.511,7 tỷ đồng, tăng 13 % so với cùng kỳ, bằng 52,3% KH năm. Tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân ước đạt 119.757,8 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100,2%KH; Tổng mức bán lẻ và dịch vụ ước đạt 3.719 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm đạt 736.018 lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 87.844 lượt, tăng 84,4% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 198,52 tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ...

Công tác giáo dục - đào tạo, y tế, các mục tiêu an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục được tăng cường, hoạt động có hiệu quả.

6 tháng cuối năm, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III; Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XII; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019), 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2019) gắn với đánh giá kết quả 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án trọng điểm và 6 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2019 và bàn giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo quyết liệt việc di chuyển gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; chuyển đổi rừng tạp, rừng tự nhiên sang rừng kinh tế hiệu quả; có giải pháp khoanh nợ, giãn nợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi; tạo thị trường đầu ra ổn định cho quả chanh leo; tuyên truyền và hướng dẫn người dân thận trọng tái lập đàn lợn; thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp ...

Chi thi

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị đã nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (lần 1); biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019.

BT phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn khẳng định, Hội nghị đã tập trung phát biểu thảo luận có hiệu quả các nội dung đề ra, trên cơ sở đó, Tỉnh ủy sẽ ban hành các văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra trong 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị:  Đối với lĩnh vực kinh tế cần tập trung 5 đề án về phát triển giao thông, biên mậu, nông nghiệp, du lịch, tuyên truyền truyền thống cách mạng, để triển khai dứt điểm, trên cơ sở bố trí nguồn lực hợp lý. Tập trung thực hiện tốt các ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh như 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng, 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng.

Thực hiện các Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các huyện, Thành phố tiếp tục thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, giải quyết khiếu nại tố cáo, kinh phí, địa giới, chính sách, tổ chức sắp xếp cán bộ, để triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, trong đó quan tâm, đóng góp ý kiến về Báo cáo chính trị gồm chủ đề, phương châm, kết cấu, tạo sự đột phá, khác biệt, dễ thực hiện trong nhiệm kỳ tới; làm tốt công tác tổ chức cán bộ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Dương Liễu

Các tin tức khác