Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 10/7, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc trọng thể tại Hội trường UBND tỉnh.

Dự khai mạc Kỳ họp, có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng khóa XVI và các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, Thành phố.

DSC_0682

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã tập trung quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm so với cùng kỳ, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn đạt thấp; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên diện rộng và diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi; Công tác cải cách hành chính ở một số ngành, lĩnh vực còn chậm được cải thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình hình tội phạm, số vụ vi phạm pháp luật với quy mô, tính chất, hậu quả nghiêm trọng vẫn xảy ra...

Kỳ họp lần này cần thảo luận, làm rõ những nguyên nhân, đề xuất các giải pháp tích cực từ đó tạo ra quyết tâm chính trị cao hơn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Tập trung xem xét và thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh; nghe UBMTTQ tỉnh thông báo kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và một số báo cáo khác. Nghe và cho ý kiến về việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp theo luật định; xem xét, thảo luận và thông qua các nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra trong chương trình kỳ họp.

sep e

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Khai mạc tại Kỳ họp

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,17%; tổng diện tích cây lương thực đạt 29.460,4 ha, tăng 0,7 % so với cùng kỳ năm 2018; tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân ước đạt 119.757,8 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.977,5 tỷ đồng, tăng 11,39 % so với cùng kỳ năm 2018, bằng 51,07% KH; hoạt động thương mại cơ bản ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.719,85 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 50,15% KH; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, lượng khách đến với Cao Bằng tăng cao, ước đạt 736.018 lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ... Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án phát triển nông, lâm nghiệp đã ban hành; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; khuyến khích phát triển các loại hình thương mại; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quy định trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tăng cường hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; đẩy mạnh thu ngân sách và đảm bảo nguồn vốn cho nền kinh tế; tăng cường các hoạt động đối ngoại; bảo đảm và giữ vững quốc phòng, an ninh...

DSC_0697

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn biểu dương kết quả các cấp, ngành và nhân dân đã có đổi mới, quyết tâm, nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đại biểu quan tâm vào một số nhiệm vụ: Tập trung mọi điều kiện vào sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ động chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết, các giải pháp tận trung vào các chỉ tiêu đạt thấp để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra với kết quả cao nhất. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND thường xuyên đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách, nhất là những cơ chế, chính sách thông thoáng, vượt trội để bứt phá trong thu hút các nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh nghe, xem xét 23 báo cáo; cho ý kiến, thông qua 17 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh về những vấn đề cử tri tỉnh quan tâm.

Dương Liễu - Kim Cúc

 

Các tin tức khác