Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 49

Ngày 01/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành Hội nghị lần thứ 49. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Hội nghị tiến hành công tác tổ chức cán bộ và cho ý kiến đối với Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh; Báo cáo và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 09/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016-2020; Thông qua  Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đồng ý thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công như dự thảo Đề án; đề nghị đơn vị soạn thảo Đề án tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định thành lập, sớm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động. Đồng thời khẳng định, đây là mô hình tổ chức hành chính đặc thù có tính tương đối độc lập để đẩy nhanh và nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính; Giao cho HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức của Trung tâm...

Kim Cúc

Các tin tức khác