Bộ Công an Công bố quyết thanh tra tại tỉnh Cao Bằng

Chiều ngày 13/8, tại trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng, Thanh tra Bộ Công an đã công bố Quyết định 5901/QĐ-BCA-X05 ngày 02/8/2019 của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật của nhà nước. Tham dự có Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh thanh tra Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn thanh tra Bộ Công an và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện.

 

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh thanh tra Bộ Công an phát biểu

Theo Quyết định 5901/QĐ-BCA-X05 ngày 02/8/2019 của Bộ Công an, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật của nhà nước đối với UBND tỉnh Cao Bằng.

Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2016 đến tháng 8/2019; thời gian thanh tra 45 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, thời kỳ thanh tra; Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên, do Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh thanh tra Bộ Công an đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ. Phân công người chủ trì đầu mối để giúp phối hợp đoàn thanh tra làm việc, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đã tiếp thu toàn bộ nội dung, kế hoạch, nội quy, quyết định thanh tra và giao các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Đoàn Thanh tra để bảo đảm thực hiện tốt cuộc thanh tra.

Kim Cúc

Các tin tức khác