Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 07/2015/CT-UBND
Ngày ban hành: 22/5/2015
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Phân loại: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Vi phạm hành chính
Các văn bản khác