Sức lan tỏa của phong trào Thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới

Phong trào thi đua (PTTĐ) “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” thực sự đi vào cuộc sống, tạo đà cho các địa phương có nhiều đổi mới trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

nhan%20dan%20tham%20gia%20copy

Nhân dân xóm Nà Sai, xã Lương Can (Thông Nông) đóng góp công, vật liệu làm đường bê tông xóm.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thi đua yêu nước, Người nhấn mạnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, Cao Bằng phát động nhiều PTTĐ hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Một trong những PTTĐ tạo nên không khí thi đua sôi nổi, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia là phong trào XDNTM.

 

Hưởng ứng phong trào XDNTM, những năm qua, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh đều tổ chức phát động PTTĐ gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với MTTQ các huyện chọn mỗi huyện 1 xã xây dựng mô hình điểm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dâu cư” trong giai đoạn mới gắn với Chương trình XDNTM; Đoàn thanh niên có chương trình hành động “Tuổi trẻ Cao Bằng chung tay XDNTM”; Hội LHPN tỉnh có phong trào “Phụ nữ Cao Bằng chung sức XDNTM”...  Các huyện, thành phố, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể lồng ghép các chương trình 30a, 135, khuyến nông, khuyến công, mở các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển vùng cây, con phù hợp với điều kiện, khí hậu thổ nhưỡng... Với những cách làm hay, sáng tạo, phong trào làm cho mọi người dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của XDNTM, coi XDNTM là nhiệm vụ của mỗi người dân, mỗi gia đình. Qua thống kê sơ bộ, hết năm 2014, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ủng hộ XDNTM trên 40 tỷ đồng; nhân dân các địa phương hiến trên 300.000 m2 đất làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa; trên 500.000 công lao động công ích, 200.000 m3 cát, đá, sỏi làm công trình hạ tầng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt. Tiêu biểu như các xã Phong Châu (Trùng Khánh), Hưng Đạo (Thành phố) vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp cho xã từ 10 - 30 tỷ đồng/3 năm đầu tư làm đường giao thông xã, xóm, xây kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa. Các cấp Hội Nông dân ủng hộ gần 9 tỷ đồng, hiến 6,7 ha đất, đóng góp trên 72.000 ngày công lao động làm 417,75 km đường bê tông xóm, đường bê tông nội đồng. Huyện Hòa An năm 2014, huy động gần 640 triệu đồng bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đoàn thanh niên các cấp trong năm 2014 xây dựng 272 công trình, 2.918 phần việc thanh niên trị giá trên 5 tỷ đồng... Đặc biệt, nhiều cá nhân hiến hàng nghìn mét vuông đất mở đường hoặc xây dựng công trình phúc lợi, điển hình như gia đình các ông: Triệu Văn Chòi, xóm Khuổi My, xã Ca Thành (Nguyên Bình) hiến 2.350 m2 đất xây dựng trường học; Hoàng Văn Thông, xóm Khuổi Ry, xã Quảng Hưng (Quảng Uyên) hiến 3.000 m2 đất làm đường giao thông; Lê Minh Đức, xóm Nà Mè, xã Hồng Việt (Hòa An) hiến 510 m2 đất làm Nhà văn hóa xóm... Nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có những việc làm thiết thực, quyên góp từ 2 - 5 ngày, thậm chí 10 ngày lương ủng hộ giúp đỡ các xã XDNTM. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia ủng hộ XDNTM, như: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thái Hòa hỗ trợ xã Nam Tuấn (Hòa An) 170 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ xã Trường Hà (Hà Quảng) 6 tỷ 287 triệu đồng; Tổng cục Hải quan ủng hộ Quỹ Khuyến học xã Trường Hà (Hà Quảng) 3 tỷ đồng... Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh mở rộng hoạt động tín dụng về nông thôn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn, sử dụng dịch vụ, tiện ích ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

 

XDNTM đã trở thành PTTĐ sâu rộng, sôi nổi, hiệu quả đều khắp trong toàn tỉnh, huy động nội lực và sức sáng tạo trong nhân dân. Qua đó, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển sôi nổi, rộng khắp, đến nay, tỉnh có gần 30 xã đạt tiêu chí về văn hóa. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tại 172 xã; 100% trạm y tế xã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm hỗ trợ; chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các chính sách xã hội được thực hiện tốt; cuộc sống người dân từng bước được nâng lên. Hết năm 2014, toàn tỉnh có 156/177 xã được phê duyệt đồ án quy hoạch XDNTM; 103 xã được phê duyệt đề án XDNTM. Hiện có 11 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí XDNTM, 66 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 100 xã đạt 1 - 4 tiêu chí (chủ yếu là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các PTTĐ yêu nước trên địa bàn tỉnh gắn với XDNTM phát triển chưa thường xuyên, liên tục; nhiều PTTĐ còn mang tính hình thức, không phát huy được hiệu quả. Năm 2015, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác, huy động nội lực trong nhân dân, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương, chung tay XDNTM theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Gắn PTTĐ yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ “Cao Bằng chung sức XDNTM”. Phấn đấu hết năm 2015, có 4 xã điểm đạt 19 tiêu chí XDNTM; 10 xã điểm của huyện, mỗi xã tăng từ 3 tiêu chí trở lên/năm...

Theo baocaobang.vn