Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6/2015 tăng 13,02%

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 tăng 13,02% so với tháng trước, bằng 12,38% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa

Tính chung 6 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành giảm 52,63% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng 6 tháng đầu năm giảm  58,92%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 53,55%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 36,88%; ngành cung cấp hơi nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,98%.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, sản lượng đá xây dựng tăng 30,86%, cát tự nhiên tăng 9,49%. Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ như quặng mangan giảm 3,57%, nước uống giảm 4,62%; đường giảm 17,52%; gạch xây giảm 29,27%; xi măng giảm 32,5%; điện sản xuất giảm 36,68%; điện thương phẩm giảm 36,91%; gang thỏi giảm 52,31%; quặng sắt giảm 52,69%; mangan và các sản phẩm mangan giảm 75,4%. Nguyên nhân chỉ số sản xuất giảm trong 6 tháng đầu năm do sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt công nghiệp chế biến khoáng sản nhiều doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất, hoặc sản xuất cầm chừng do khó khăn về kinh tế, thiếu nguyên liệu, thị trường tiêu thụ hẹp, sản phẩm sản xuất khó tiêu thụ...

KC