Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng nhẹ

5539098302f2701909803972-1435100593196

Ảnh minh họa

Chỉ số giá tăng chủ yếu ở một số nhóm: giao thông tăng 2,07%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,21%, nhóm may mặc, giầy dép, mũ nón tăng 0,18%; nhóm nhà ở điện nước, vật liệu xây dựng tăng 0,65%; nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,04%. Bên cạnh đó, có 2 nhóm lương thực, thực phẩm chỉ số giảm 0,96%. Các nhóm hàng hóa còn lại có chỉ số tăng thấp hoặc không tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2015 tăng 0,57% so với tháng 12 năm trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2014. Bình quân 6 tháng 2015, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,97% so với cùng kỳ 2014.

KC