Phục Hòa: Xã Triệu Ẩu đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Triệu Ẩu (Phục Hòa) đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện nông thôn, chợ nông thôn, giáo dục, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội.

7843_copy_copy_copy_copy

Đoàn viên thanh niên huyện Phục Hòa giúp nhân dân xã Triệu Ẩu làm đường nông thôn.

Từ năm 2011 đến nay, xã Triệu Ẩu đầu tư 11 tỷ 832 triệu đồng xây dựng 8 công trình hạ tầng cơ sở; nhân dân hiến 151.450 m2 đất làm đường nông thôn.

Từ nay đến hết năm 2015, xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí nông thôn mới gồm: y tế, thủy lợi; nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới lên 10/19 tiêu chí.

Theo baocaobang.vn