Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc với xã Nam Tuấn (Hòa An)

Sáng 17/7/2015, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Cao Đức Phát làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với xã Nam Tuấn, về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng đi có đồng chí Đàm Văn Eng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ngành liên quan.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Cao Đức Phát đi thăm mô hình xây dựng nông thôn mới tại xón Nà Khao, xã Nam Tuấn

Nam Tuấn là một trong những địa phương được chọn làm xã điểm của tỉnh trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Đến thời điểm này, xã đã đạt 14/19 tiêu chí; còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường. Qua đánh giá thực trạng 5 tiêu chí chưa đạt theo tiêu chuẩn trong bộ tiêu chí đề ra, xã đã chọn một số nội dung cần ưu tiên đầu tư như đường giao thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt tập trung, Dự án nâng cao chất lượng vệ sinh thực phẩm bảo vệ môi trường.

Tuy xã Nam Tuấn đã đạt 14 tiêu chí nhưng cũng còn rất cần đầu tư nâng cao các nội dung chưa đạt hoặc những nội dung đã đạt nhưng cần kinh phí để cải tạo nâng cấp như chợ Háng Hóa, công trình bê tông hóa kênh mương nội đồng, các dự án phát triển kinh tế, thu nhập còn thấp, nguy cơ tái nghèo cao...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao những cố gắng của cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực thực hiện chủ trưởng của Đảng. Đồng thời, đề nghị xã cần phân công cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền để phát triển sản xuất, nâng cao sản lượng lương thực. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, cấp xã cần thực hiện tốt các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Chung tay xây dựng nông thôn mới; mục tiêu hướng đến là phải phát triển được đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn…

Bộ Trưởng Cao Đức Phát đã đến thăm mô hình chăn nuôi theo dự án GAHP của gia đình bà Nông Thị Nhâm (xóm Nà Khao)

Cũng tại Xã Nam Tuấn, Bộ Trưởng Cao Đức Phát đã đến thăm mô hình chăn nuôi theo dự án GAHP (áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt) của gia đình bà Nông Thị Nhâm (xóm Nà Khao) và kiểm tra công trình Nhà văn hóa xóm Nà Khao.

Dương Liễu