Nam Tuấn nỗ lực đạt chuẩn Nông thôn mới

Sau 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), xã Nam Tuấn (Hòa An) đang nỗ lực về đích trong năm 2016 với việc tập trung hoàn thành nốt 5 tiêu chí: Giao thông, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư và vệ sinh môi trường.

 
Cổng chào xã Nam Tuấn (Hòa An).

Về xã Nam Tuấn công tác trong những ngày này, được đi trên các tuyến đường vừa được bê tông hóa giữa các khu dân cư, chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nam Tuấn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo ông Lê Bình Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Tuấn, Phó Trưởng ban quản lý xây dựng Nông thôn mới của xã cho biết “Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn xác định xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân. Từ nhận thức sâu sắc đó, Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 2/7/2011, về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nam Tuấn, giai đoạn 2011-2015; 2016-2020. Thực hiện Nghị quyết trên, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo,  xây dựng kế hoạch triển khai đến Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã, lãnh đạo các xóm, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình”.

 
Trường học xây dựng khang trang.

Nam Tuấn có tổng diện tích tự nhiên 3.702,04 ha, trong đó đất trồng lúa là 594 ha, toàn xã có 5.020 nhân khẩu/1.219 hộ với 23 xóm hành chính. Tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 98%, có 4 dân tộc Tày, Nùng, H Mông, Kinh cùng sinh sống. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) Nam Tuấn được chọn là một trong những xã điểm của tỉnh. Đến nay, xã đã đạt 14 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, thuỷ lợi, chợ nông thôn, bưu điện, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hệ thống tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hoá, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự, y tế, điện nông thôn.

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã tổ chức 3 lớp tuyên truyền cho 398 học viên, tổ chức phát động, ký cam kết thi đua giữa các xóm, tuyên truyền đến các xóm được 3.540 lượt người nghe; đào tạo nghề cho nông dân về sản xuất cây thuốc lá chất lượng cao được 12 lớp, có 360 học viên tham gia. Tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón nén cho cây lúa và triển khai mô hình, tập huấn 5 lớp chăn nuôi… Bên cạnh đó, xã đã huy động các nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân trong toàn xã. Hơn 4 năm, huy động được trên 35 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, 429 triệu từ ngân sách huyện, trên 2 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, trên 12 nghìn ngày công lao động và hiến 21.400m2 đất.  Trong đó, toàn xã bê tông hóa được 24,9km đường bê tông, 2.750m kênh mương nội đồng, 4 công trình cấp nước sinh hoạt cho 312 hộ dân, 1 công trình điện nông thôn cấp điện cho 210 hộ dân. Các công trình, dự án được đầu tư vào những nội dung nhân dân thực hiện đã mang lại bộ mặt đổi mới về cơ sở hạ tầng, điều kiện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân, thu nhập năm 2011 là 12 triệu đồng/người/năm thì năm 2014 là 19 triệu/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,1% năm 2011 xuống còn 4,8% năm 2015.

 
Đường liên xóm ở xã Nam Tuấn (Hòa An) được bê tông hóa.

Tuy đã đạt được 14 tiêu chí, nhưng thực tế khó khăn và thách thức vẫn còn nhiều. Vì vậy, địa phương cần phấn đấu thực hiện 5 tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đẩy mạnh công tác phát triển sản xuất theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an ninh, trật tự; phát huy vai trò làm chủ của người dân, từ đó hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình đề ra.

Dương Liễu