Xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, lâm sản vận chuyển nội bộ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, lâm sản vận chuyển nội bộ

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản

- Bước 2: Hạt Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Hạt Kiểm lâm thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bảng kê lâm sản (theo mẫu);

- Hóa đơn bán hàng, hợp đồng kinh tế (nếu có);

- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

- Tối đa không quá 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh);

- Tối đa không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hopqj phải xác minh nguồn gốc lâm sản)

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm

- Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận

Phí, lệ phí

 Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản;

- Mẫu số 02: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

(Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

-  Thông tư số 01/2012/TT-BNN&PTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn lâm sản;

- - Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn góc lâm sản.

Mức độ: