Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gửi Chi cục Kiểm lâm

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm báo ngay cho chủ nuôi gấu biết và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Chủ nuôi gấu nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm sở tại.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu;

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chịp điện tử;

- Bản vẽ chi tiết chuồng trại nuôi gấu kèm theo ảnh;

- Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hoặc cơ sở thú y để chăm sóc thú y;

- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Thú y, Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường, UBND xã, phường, thị trấn sở tại.

Đối tượng thực hiện TTHC

tổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 10: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

(Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

Mức độ: