Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các phụ lục II, III của CITES

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các phụ lục II, III của CITES

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với vật nuôi thủy sản).

- Cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã nguy cấp, quy, hiếm:

+ Đối với loài cây gỗ, phải đăng ký trồng tại Hạt Kiểm lâm sở tại theo quy định cảu pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

+ Đối với loài thực vật không phải gỗ phải đăng ký với Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn chủ gỗ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ theo quy định.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo mẫu

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

tổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận 

 

Phí, lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục IV-A: Hồ sơ kèm theo công văn đề nghị đăng ký cơ sở trồng nhân tạo thực vật hoang dã;

- Phụ lục IV-B: Hồ sơ kèm theo công văn đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã

(Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:

+ Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi;

+ Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát;

+ Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên;

+ Bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước;

+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh;

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ cho phép.

- Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:

+ Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của các loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo;

+ Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được co quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên;

+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.

(Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ)

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm;

- Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/11/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

 * Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Mức độ: