Thông Nông: Các xã đạt từ 2 - 6 tiêu chí nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, các xã trên địa bàn huyện Thông Nông đạt từ 2 đến 6 tiêu chí NTM, bình quân các xã đạt 4,3 tiêu chí.

duong_thong_nong_LNJO

Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân xóm Mã Pản, xã Đa Thông (Thông Nông) làm 60 m đường bê tông vào xóm.

 

Cụ thể các xã: Lương Can đạt 6 tiêu chí; Lương Thông, Cần Nông đạt 5 tiêu chí; Bình Lãng, Cần Yên, Ngọc Động, Đa Thông, Thanh Long, Vị Quang đạt 4 tiêu chí; Yên Sơn đạt 2 tiêu chí.

Kết thúc năm 2015, các xã phấn đấu đạt thêm từ 1 đến 3 tiêu chí gồm: Lương Can 3 tiêu chí, Đa Thông 2 tiêu chí, Cần Yên 1 tiêu chí.

Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý Dự án Phát triển cộng đồng tổ chức 10 cuộc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan về xây dựng NTM tại các xã.

Huyện tổ chức các lớp tập huấn xây dựng NTM, sản xuất nông nghiệp, chế biến thức ăn gia súc, phát triển chăn nuôi, sản xuất phân vi sinh, trên 200 lượt người tham gia. Thực hiện di dời 50 chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Quyết định phê duyệt vốn sự nghiệp Chương trình 30a của Chính phủ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cây trúc sào, phân bón tổng kinh phí 5 tỷ 360 triệu đồng cho nhân dân...

Theo baocaobang.vn