Hà Quảng: Xây dựng 20 mô hình tiết kiệm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng xây dựng được 20 mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 


Hội viên phụ nữ xã Thượng Thôn (Hà Quảng) trồng lạc hàng hóa cho thu nhập cao.

Tiêu biểu có các mô hình: Ống tre tiết kiệm (thị trấn Xuân Hòa), góp quỹ tiết kiệm (xã Tổng Cọt), hũ gạo tiết kiệm (6 chi hội xã Sóc Hà), nuôi lợn nhựa tiết kiệm (xã Trường Hà), tiết kiệm điện, nước (Kéo Nặm, xã Hạ Thôn), quỹ tiết kiệm (xóm Phja Đú, xã Kéo Yên)… Ước tính trị giá tiết kiệm hiện vật hàng trăm triệu đồng và tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ được trên 300 triệu đồng. Các mô hình giúp chị em nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí; hỗ trợ, giúp đỡ nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Các cấp Hội Phụ nữ triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được 149 cuộc với 4.381 lượt người tham dự, bằng các hình thức tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt Hội, tọa đàm...

Theo baocaobang.vn