Khi dân đồng lòng, việc gì cũng xong

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Trà Lĩnh luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp chính quyền, người dân. Từ phong trào đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển KT - XH, xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Nhân dân xóm Đông Luông, xã Xuân Nội (Trà Lĩnh) đóng góp công sức xây dựng đường vào xóm theo chuẩn đường nông thôn mới.

Một trong những phong trào có ý nghĩa thiết thực và tác động nhiều đến đời sống của người dân là phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi mới triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ cơ sở đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân chủ động hưởng ứng. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã làm được 25,58 km đường nông thôn; sửa chữa, xây dựng trên 90 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt. Qua phong trào đã xuất hiện các điển hình tiêu biểu “Dân vận khéo” trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, như: Khối dân vận xã Quốc Toản khéo vận động 2 hộ dân hiến 353 m2 đất để xây dựng trạm truyền thanh, truyền hình và Nhà bia ghi tên các liệt sỹ của địa phương; Tổ dân vận xóm Khau Rặc, Lũng Đẩy, Nhòm Nhèm khéo vận động 171 gia đình đóng góp 109 triệu đồng và 1.800 công để xây dựng nhà văn hóa, nhà vệ sinh, bể chứa nước sinh hoạt. Dân vận khéo làm đường nông thôn, như: Tổ dân vận xóm Lũng Sặp, Lũng Giang, xã Quốc Toản vận động 33 hộ dân đóng góp 22 triệu đồng và 266 công lao động; Tổ dân vận xóm Nà Rài, Nà Rỷ, Đoỏng Khẳm, Pò Luông, xã Cao Chương; Tổ dân vận xóm Bản Lòa, Niếng Noọc, Niếng Đâư, Roỏng Búa, xã Quang Hán vận động nhân dân hiến gần 2.000 m2 đất để làm sân vui chơi cho trẻ em và đóng góp 12 triệu đồng, trên 1.100 ngày công lao động làm 600 m đường bê tông, rộng hơn 3 m vào xóm Pò Mán; Tổ dân vận xóm Nà Rạo, thị trấn Hùng Quốc vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, góp công lao động làm đường nông thôn.

Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn huyện có 81 tổ dân vận đăng ký 459 nội dung “Dân vận khéo”, có 401 nội dung được thực hiện trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp, lựa chọn đưa các giống cây trồng mới vào canh tác. Điển hình như xóm Niếng Đâư xuất phát từ thế mạnh của địa phương nên xóm đã chọn nội dung “Dân vận khéo” trong phát triển mô hình trồng quýt hàng hóa và đóng góp tiền, công làm đường giao thông nông thôn. Số hộ dân trong xóm chuyển đổi diện tích đất trồng cây ngô sang trồng cây quýt hằng năm tăng, từ 8/24 hộ chuyển đổi năm 2011, đến nay 24/24 hộ với 11,7 ha. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu nhập và đời sống của các hộ dân trong xóm được nâng lên, nhiều gia đình đã có thu nhập cao, mỗi năm trên 100 triệu đồng. Nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập khá (từ 5 hộ nghèo năm 2011, đến nay xóm chỉ còn 1 hộ thuộc diện nghèo). Điển hình như các hộ: Bế Thị Hòng, Hoàng Văn Nhất, Bế Ích Nhượng, Bế Văn Ninh, Bế Văn Bao…

Đăng ký thi đua với mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chi bộ xóm Nà Ý, xã Cao Chương phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai đầy đủ các nội dung cuộc vận động đến tất cả các đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng đường làng ngõ xóm sạch, đẹp, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, giữ gìn kỷ cương phép nước, hương ước của xóm đề ra, thi đua phát triển kinh tế gia đình. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua đã làm thay đổi nhận thức của người dân; người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau phấn đấu vươn lên thoát nghèo (từ 36/69 hộ nghèo, cận nghèo năm 2011, đến nay giảm xuống còn 14 hộ), nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đóng góp các loại quỹ đầy đủ, hằng năm xóm Nà Ý có trên 90% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa…

Song song với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nhiều xã đã chọn đăng ký và thực hiện hiệu quả xây dựng công trình, việc làm trong điển hình “Dân vận khéo” về công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh doanh, thương mại, dịch vụ, làm đường bê tông, nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng tuyến phố văn minh. Tiêu biểu như thị trấn Hùng Quốc với mô hình “Sạch đường, sạch chợ”. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Đoàn Thanh niên thị trấn phối hợp với các tổ dân phố tổ chức hàng trăm buổi tổng vệ sinh chợ, đường phố. Các đoàn thể, khối dân vận cơ sở chú trọng vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt như công tác môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, giao thông...

Đồng chí Lã Thị Dung, Trưởng Ban Dân vận huyện Trà Lĩnh cho biết: Một trong những thành công của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Trà Lĩnh là cấp ủy, chính quyền tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trước khi ban hành chủ trương. Với phương pháp vận động “Đảng viên đi trước” đã tạo được phong trào quần chúng trong việc thực hiện phong trào thi đua cơ sở. Qua đó, phong trào tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.  

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần quan trọng trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững quốc phòng, an ninh để xây dựng huyện Trà Lĩnh ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Theo baocaobang.vn