Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố và huyện Bảo Lạc nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 25/8/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Cao Bằng và huyện Bảo Lạc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành phiên bế mạc.

Tại Thành phố Cao Bằng, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Dương Quang Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010- 2015 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2015- 2020;  đồng chí Đàm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố và đồng chí Lương Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 5 đồng chí.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 40 đồng chí; 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội thông qua Nghị quyết với mục tiêu chủ yếu: Tổng thu ngân sách tăng bình quân 15% trở lên/năm; hoàn thành 100% tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đô thị loại III, trong đó đáp ứng được một số tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020; có 50% tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị; xây dựng xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới; hằng năm có trên 50% chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Bảo Lạc, Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2010 - 2015, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh trình Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lạc, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 43 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Công Văn Hưu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí: Nguyễn Ích Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hứa Thị Thu, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 đồng chí. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội nhất trí thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu đến năm 2002 thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm trở lên; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23 nghìn tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 420 kg/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 25 triệu đồng/ha; có 1 - 2 xã cơ bản đạt tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 38%; giải quyết việc làm cho trên 300 lao động/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4- 5%/năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt trên 50% trở lên; kết nạp mỗi năm 150 đảng viên trở lên... phấn đấu đưa huyện Bảo Lạc trở thành trung tâm các huyện miền Tây của tỉnh.

D.L (Tổng hợp)

Các tin tức khác