Nà Kéo “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, nhân dân xóm Nà Kéo, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) luôn xác định công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

nb8

Đường xóm Nà Kéo, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) được bê tông hóa tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Nà Kéo hiện có 54 hộ, 288 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Dao chiếm 85%. Là xóm vùng cao của Thị trấn, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, dân cư sống rải rác, 100% hộ sản xuất nông nghiệp, đất canh tác chủ yếu là nương rẫy, ruộng bậc thang, mức thu nhập giữa các hộ còn chênh lệch khá lớn, một số hộ thiếu đất canh tác, người lao động thiếu việc làm ổn định, đường đi lại còn khó khăn, chưa có nhà văn hóa để sinh hoạt.

 

Từ những khó khăn trên, cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với Ban công tác Mặt trận xóm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy ước, hương ước xóm, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới. Trong quá trình thực hiện, xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận xóm luôn tạo điều kiện để người dân được bàn bạc dân chủ, công khai, được làm, được kiểm tra, giám sát. Khi quyền làm chủ được phát huy, người dân càng hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình. Nhờ vậy, hầu hết các chủ trương, kế hoạch của xã, của xóm về XDNTM đều được triển khai thuận lợi, được nhân dân đồng tình, ủng hộ như: đóng góp tiền của, ngày công xây dựng hạ tầng cơ sở, hiến đất mở rộng đường, chỉnh trang nhà cửa, làm nhà vệ sinh...

Trong 2 năm qua, Tổ dân vận xóm kết hợp với chi bộ, chính quyền xóm vận động nhân dân thực hiện mô hình “Dân vận khéo” hưởng ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Qua đẩy mạnh tuyên truyền, xóm vận động được 56 triệu đồng và huy động 285 ngày công lao động xây dựng nhà văn hóa xóm; 13 hộ hiến đất để làm đường..., trong đó, ông Triệu Khì Pu đã hiến 140 m2 đất để xây dựng Nhà văn hóa. Xóm đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, cả xóm không có người mắc các tệ nạn xã hội, năm 2014, xóm có trên 80% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, xóm Nà Kéo 5 năm liền được công nhân danh hiệu Làng văn hóa.

Ông Mã Văn Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Nguyên Bình cho biết: Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận xóm Nà Kéo thường xuyên đổi mới nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện để người dân được trực tiếp tham gia đóng góp vào chương trình, đề án, kế hoạch XDNTM. Ngoài ra, tạo điều kiện để người dân được bàn bạc, được làm, được kiểm tra, giám sát, người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình và gia đình trong phong trào XDNTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình XDNTM ở Nà Kéo được nhân dân đồng tình hưởng ứng, người dân tự nguyện tham gia các phong trào làm đường nông thôn, kênh mương nội đồng, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa...

Nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo”, xóm Nà Kéo đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên giảm nghèo; đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM ở địa phương.

Theo baocaobang.vn