Yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án 

Trình tự thực hiện

- Đương sự có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận được công nhận.

Theo yêu cầu của đương sự, Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến việc thỏa thuận về thi hành án.

- Trường hợp đương sự không thực hiện đúng thỏa thuận thì có quyền yêu cầu cơ quan THADS thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung bản án, quyết định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

Không yêu cầu

Thời hạn giải quyết

- Cơ quan THADS gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Công an cấp huyện trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà tạm giữ Công an cấp huyện về việc tiếp nhận phạm nhân vào Nhà tạm giữ Công an cấp huyện

- Cơ quan THADS gửi tiền, giấy tờ cho Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà tạm giữ.

- Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền, giấy tờ do cơ quan THADS gửi.

Số lượng hồ sơ:

Đối tượng thực hiện TTHC 

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS.

Kết quả thực hiện TTHC

Chấp hành viên lập biên bản về việc thỏa thuận về thi hành án của các đương sự. 

Lệ phí (nếu có)

Không có lệ phí

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không quy định

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.

Mức độ: