Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)

Số ký hiệu: 01/HD-BTGTU
Ngày ban hành: 26/10/2015
Người ký: Đàm Viết Hà
Phân loại: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy
Lĩnh vực văn bản: Văn bản của Đảng
Các văn bản khác