Công điện về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước tháng 12/2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 05/CĐ-UBND
Ngày ban hành: 4/12/2015
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công điện
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác