Sở Giáo dục và Đào tạo

Tên tổ chức: Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email: sogdt@caobang.gov.vn

Website: www.socaobang.edu.vn

Danh sách liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo 

Họ và tên

Chức danh

Email

Điện thoại

Lãnh đạo

Trịnh Hữu Khang

Giám đốc Sở

giamdoc.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Văn Tân

Phó giám đốc Sở

giamdoc.socaobang@moet.edu.vn

 

Đoàn Văn Đê

Phó giám đốc Sở

giamdoc.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Thị Vân

Phó giám đốc Sở

giamdoc.socaobang@moet.edu.vn

 

Văn Phòng

Nguyễn Thanh Hiền

Phó Chánh VP

vanphong.soacaobang@moet.edu.vn

 

Vũ Kim Anh

Phó Chánh VP

vanphong.soacaobang@moet.edu.vn

 

Hoàng Thanh Hải

Chuyên viên

vanphong.soacaobang@moet.edu.vn

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hoàng Thẩm Quyền

Trưởng phòng

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn

 

Lục Văn Dương

Phó trưởng phòng

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn

 

Nông Thị Kiên

Chuyên viên

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn

 

Vương Thị Liên

Chuyên viên

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn

 

Nông Thị Nhung

Chuyên viên

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên viên

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn

 

Phòng giáo dục Tiểu học

Nông Trọng Trình

Trưởng phòng

phonggdth.socaobang@moet.edu.vn

 

Vũ Thị Thúy

Phó trưởng phòng

phonggdth.socaobang@moet.edu.vn

 

Hà Công Khanh

Chuyên viên

phonggdth.socaobang@moet.edu.vn

 

Ma Vĩnh Tường

Chuyên viên

phonggdth.socaobang@moet.edu.vn

 

 

Phòng giáo dục Trung học

Phạm Hồng Quang

Trưởng phòng

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Lê Thành Lâm

Phó trưởng phòng

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Bế Thị Chiến

Chuyên viên

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Hoàng Khìu

Chuyên viên

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Sơn Hà

Chuyên viên

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Tường Vinh

Chuyên viên

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Thế Phong

Chuyên viên

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Hà Tiến Sỹ

Chuyên viên

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Lý Thị Thủy

Chuyên viên

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

 

Phòng Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục

Tô Thị Thu Trà

Trưởng phòng

phongktkd.socaobang@moet.edu.vn

 

Phạm Viết Thành

Phó trưởng phòng

phongktkd.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Đức Long

Chuyên viên

phongktkd.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Cao Sơn

Chuyên viên

phongktkd.socaobang@moet.edu.vn

 

Phòng GDTX - CN

Nguyễn Mai Phương

Trưởng phòng

phonggdtx/gdcn.socaobang@moet.edu.vn

 

Nông Văn Dương

Phó trưởng phòng

phonggdtx/gdcn.socaobang@moet.edu.vn

 

Triệu Phi Hùng

Chuyên viên

phonggdtx/gdcn.socaobang@moet.edu.vn

 

Lý Thị Trang Hòa

Chuyên viên

phonggdtx/gdcn.socaobang@moet.edu.vn

 

Lục Thị Lê

Chuyên viên

phonggdtx/gdcn.socaobang@moet.edu.vn

 

Phòng GDMN

Hứa Thị Còn

Trưởng phòng

phonggdmn.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó trưởng phòng

phonggdmn.socaobang@moet.edu.vn

 

Lý Quế Anh

Chuyên viên

phonggdmn.socaobang@moet.edu.vn

 

Phòng TC - CB

Phan Văn Giáp

Trưởng phòng

phongtcc.socaobang@moet.edu.vn

 

Trương Anh Tiến

Phó trưởng phòng

phongtcc.socaobang@moet.edu.vn

 

Hoàng Việt Dũng

Phó trưởng phòng

phongtcc.socaobang@moet.edu.vn

 

N ông Thị Cúc

Chuyên viên

phongtcc.socaobang@moet.edu.vn

 

Phòng Thanh tra

Bùi Duy Tuân

Chánh thanh tra

thanhtra.socaobang@moet.edu.vn

 

Hoàng Đàm Thanh

Phó chánh thanh tra

thanhtra.socaobang@moet.edu.vn

 

Mạc Đức Hạnh

Thanh tra viên

thanhtra.socaobang@moet.edu.vn

 

Nguồn: www.caobang.gov.vn
Website: 
http://socaobang.edu.vn