Sở Y tế

Tên tổ chức: Sở Y tế Cao Bằng        
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, Hợp Giang, TX Cao Bằng        
Điện thoại liên hệ: 0263.852.272        
Fax : 0263.853.208        

Email: soytecaobang@gmail.com

Website:   http://soytecaobang.gov.vn

Danh sách liên hệ Sở Y tế:

Họ và tên

Chức danh

Email

Điện thoại

Lãnh đạo

Lục Văn Đại

Giám đốc Sở

 

dailv@caobang.gov.vn

 

3854 493

Lục Văn Quý

Phó giám đốc Sở

quylv@caobang.gov.vn

3852 924

Nông Tuấn Phong

Phó giám đốc Sở

phongnt@ caobang.gov.vn

 

Nguyễn Văn Lê

Phó giám đốc Sở

lenv@caobang.gov.vn

3853 270

Hoàng Bá Thước

Phó giám đốc Sở

thuocnb@caobang.gov.vn

3859 597

Văn Phòng

Hoàng Thị Phượng

Phó Chánh VP

Phuonght.soyte@caobang.gov.vn

3853208

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Vương Thị Tuyên

Trưởng phòng

tuyenvt@caobang.gov.vn

3857311

Đàm Thị Hoa

Phó trưởng phòng

Hoadt.soyte@caobang.gov.vn

3585930

Nguyễn Thu Hường

Chuyên viên

Huongnt.soyte@caobang.gov.vn

3857311

Bùi Ngọc Quang

Chuyên viên

quangbn@caobang.gov.vn

3857311

Phan Thị Tươi

Chuyên viên

tuoipt@caobang.gov.vn

3852930

Nông Văn Hải

Chuyên viên

Hainv.soyte@caobang.gov.vn

3852930

Vũ Thị Bích Nguyệt

Chuyên viên

nguyetvtb@caobang.gov.vn

3852930

Phạm Thị Thu Hương

Chuyên viên

huongptt@caobang.gov.vn

3852930

Phòng Quản lý dược

Đàm Trung Cao

Trưởng phòng

caodt@caobang.gov.vn

3857312

Nông Văn Tiến

Phó trưởng phòng

tiennv@caobang.gov.vn

3857312

Nguyễn Thị Hoài An

Chuyên viên

annth@caobang.gov.vn

3857312

Thanh tra

Đỗ Đức Bằng

Chánh thanh tra

bangdd@caobang.gov.vn

3854271

Nông Thị Vân

Thanh tra viên

vannt.soyte@caobang.gov.vn

3854271

Phòng Tổ chức cán bộ

Lê Thị Tuyết Chinh

Trưởng phòng

chinhltt@caobang.gov.vn

3853632

Trần Thanh Hồng

Phó trưởng phòng

hongtt@caobang.gov.vn

3853632

Hoàng Quang Chuyên

Chuyên viên

chuyenhq@caobang.gov.vn

3853632

Lục Thị Hiền

Chuyên viên

hienlt@caobang.gov.vn

3853632

Phòng Nghiệp vụ Y

Trần Thị Đào

Trưởng phòng

daott@caobang.gov.vn

3857310

Bế Thị Bạch

Q. trưởng phòng

bachbt@caobang.gov.vn

3857310

Hoàng Hải Sê

Điều dưỡng trưởng Sở

sehh@caobang.gov.vn

3857310

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Chuyên viên

xuyenntk@caobang.gov.vn

3857310

Công Đoàn

Lục Hữu Lạng

Phó chủ tịch

langlh@caobang.gov.vn

3856270

Đàm Thị Hải Hòa

Chuyên viên

hoadth@caobang.gov.vn

3856270

Ban QL dự án

Nguyễn Xuân Vương

Trưởng ban

vuongnx@caobang.gov.vn

3854339

Nguyễn Thu Hải

Chuyên viên

Haint.soyte@caobang.gov.vn

3854339

Trần Thị Liên

Chuyên viên

lientt@caobang.gov.vn

3854339

 

 

 

Nguồn: www.caobang.gov.vn
Website: 
http://soytecaobang.gov.vn/