Sở Nội vụ

Tên tổ chức: Sở Nội Vụ Cao Bằng
Địa chỉ:
Điện thoại liên hệ: 0263 852 422
Fax : 0263 855 849

Email: sonoivu@caobang.gov.vn

Website: sonoivu.caobang.gov.vn

Danh sách liên hệ Sở Nội Vụ Cao Bằng

Họ và tên

Chức danh

Email

Điện thoại

Thái Hồng Thịnh

Giám đốc

thinhth@caobang.gov.vn

3 852 795

Dương Thế Bắc

Phó Giám đốc

bacdt@caobang.gov.vn

3 853 800

Đinh Danh Phương

Phó Giám đốc

phuongdd@caobang.gov.vn

3 852 812

Đồng Thị Kiều Oanh

Phó Giám đốc, Trưởng ban TĐKT

oanhdtk@caobang.gov.vn

3 953 423

Hoàng Tuân

Q. Chánh Văn Phòng

tuanh@caobang.gov.vn

3 856 016

Nông Thị  Vân

Phó Chánh Văn Phòng

vannt@caobang.gov.vn

3 852 422

Hoàng Thị  Xuân

Phó Chánh Văn Phòng

 

3 959 188

Nông Thị Lệ

Văn Thư

Lent@caobang.gov.vn

3 852 422

 

Nguồn: www.caobang.gov.vn
Website: 
http://sonoivu.caobang.gov.vn