Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ngày 20-12-2016, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ký Quyết định số 38/2016/QĐ -UBND, về việc ban hành Quy chế làm việc.

Website: 
http://www.caobang.gov.vn
Đính kèmDung lượng
PDF icon Tải tệp Văn bản tại đây21.59 MB
Có website: