LIÊN HOAN BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ DÂN GIAN VÀ TRÌNH DIỄN TRANG PHỤC DÂN TỘC

        - Thời gian: khai mạc 08h00 ngày 25/11/2018.

        - Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng.

        - Nội dung:

           + Biểu diễn văn nghệ dân gian ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, hợp tác phát triển du lịch; quảng bá về miền đất, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc. Thể loại: Ca – múa – nhạc – trình diễn nghi lễ.

           + Trình diễn trang phục dân tộc 06 tỉnh Việt Bắc: Tỉnh Cao Bằng 02 dân tộc (Dao Đỏ, Sán Chỉ); Lạng Sơn 02 dân tộc (Nùng Phàn Sình, Dao Lù Gang); Thái Nguyên 02 dân tộc (Cao Lan, Sán Dìu); Tuyên Quang 02 dân tộc (Dao Quần chẹt, Mông Na Mièo); Hà Giang 02 dân tộc (Pà Thẻn, Lô Lô Hoa); Bắc Kạn 02 dân tộc (Mông Trắng, Tày). Mỗi tỉnh lựa chọn 04 diễn viên, nghệ nhân (02 nam, 02 nữ) tham gia trình diễn; yêu cầu bộ trang phục phải nguyên gốc, kèm bộ trang sức như: vòng đeo cổ, đeo tay, khuyên tai,… có lời thuyết minh và nhạc nền kèm theo.

        - Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.