Tổ chức triền lãm ảnh miền đất – con người Việt Bắc

- Thời gian: Từ 23/11 đến 25/11/2018 (khai mạc 10h00, ngày 23/11/2018)

- Địa điểm: Khu vực phía sau nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng

1. Chủ đề:

“Trải nghiệm Việt Bắc – Khám phá non nước Cao Bằng”

2. Nội dung trưng bày:

+ Trưng bày triển lãm 120 bức ảnh giới thiệu thành tựu, tiềm năng, điểm đến du lịch; nét đẹp văn hóa, con người, thắng cảnh các tỉnh vùng Việt Bắc.

+ Mỗi tỉnh sưu tầm, lựa chọn 20 ảnh đặc sắc của địa phương và tự in tráng, kích thước 40x60cm, đúng nội dung chủ đề, thời gian gửi ảnh về sở VHTTDL Cao Bằng trước ngày 30/10/2018 để đóng khung trưng bày.Riêng tỉnh Cao Bằng triển lãm thêm 60 ảnh đẹp về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

+ Các tỉnh Việt Bắc xây dựng 01 video clip ( thời lượng 15-30 phút) quảng bá về du lịch địa phương và gửi về sở VHTTDL Cao Bằng để biên tập phục vụ cho trương trình nghệ thuật, quảng bá du lịch.

3. Thành phần tham gia triển lãm:

Sở VHTT&DL, Trung tâm văn hóa, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch các tỉnh: Cao Bằng; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Thái Nguyên; Tuyên Quang;Hà Giang.

4. Thời gian tiến độ thực hiện:

- Thông báo tới các đơn vị tham gia triển lãm: 01/10/2018

- Thời gian nhận ảnh: Từ 05 – 30/10/2018

- Thời gian nhận video clip quảng bá du lịch: Từ 05 -30/10/2018

5. Đơn vị chủ trì:

Sở văn Hóa Thể thao và Du lịch