Thi đấu các môn thể thao 06 tỉnh Việt Bắc

- Thời gian:

Từ ngày 23/11 đến 25/11/2018 (khai mạc 8h00, ngày 23/11/2018)

- Địa điểm:

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Sân vườn hoa trung tâm Thành phố Cao Bằng.

- Nội dung:

Thi đấu Quần vợt; Thi lày cỏ; Thi đấu các môn thể thao dân tộc: Tung còn, Đẩy gậy, Bắn nỏ.

- Số lượng:

Mỗi tỉnh thành lập 01 đoàn vận động viên tham gia thi đấu.

- Cơ quan chủ trì:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.