CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH "QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC"

1- Đặc điểm, bối cảnh hình thành và phát triển của chương trình hợp tác

        Nhận thức rõ vai trò, tiềm năng và lợi thế cùng với những hạn chế, trở ngại, thách thức đặt ra trong việc phát triển du lịch cần phải có sự kết nối, hợp tác phát triển. Trong những năm qua, các tỉnh nằm trong vùng chiến khu Việt Bắc đã liên kết hợp tác phát triển du lịch với mục đích cùng nhau bàn bạc, tìm các giải pháp tối ưu nhằm khai thác hợp lý các tài nguyên du lịch sẵn có, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là sản phẩm du lịch liên vùng nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch của vùng, khắc phục những khiếm khuyết của từng địa phương để toàn bộ khu vực trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch. 

        Ngày 17/8/2009 tại tỉnh Hà Giang Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch với trọng tâm tổ chức sự kiện chung mang tầm khu vực, đây là khởi phát của chuỗi sự kiện Chương trình “Du lịch qua những miền di sản” tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Hà Giang và luân phiên giữa các tỉnh qua các năm, chương trình đã được sự đồng thuận ủng hộ và hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

        Ngày 13/8/2010 tại tỉnh Hà Giang được sự đồng thuận của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn với khung hợp tác của 4 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị xúc tiến chương trình hợp tác 6 tỉnh, làm căn cứ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thống nhất đề nghị Bộ đổi chủ đề Chương trình du lịch "Qua những miền di sản" 6 tỉnh thành Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc", quy mô tổ chức cấp khu vực.

        Ngày 21/11/2010, Hội thảo "Liên kết phát triển du lịch về nguồn Việt Bắc" được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, các tỉnh Việt Bắc đã thông qua “Chương trình hành động liên kết phát triển du lịch Việt Bắc giai đoạn 2011-2015”

2- Kết quả triển khai thực hiện

2.1- Hoạt động luân phiên đăng cai tổ chức

        Từ năm 2009 - 2018 các tỉnh theo hình thức luân phiên đang cai tổ chức Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc”. Mỗi tỉnh đều có cách thức tổ chức quảng bá riêng, có chương trình kế hoạch cụ thể gắn kết các chuỗi sự kiện của tỉnh mình với các tỉnh trong khu vực tạo ra hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền quảng bá. Đặc biệt, phần nghi lễ khai mạc được tổ chức công phu và trang trọng,đã giới thiệu quảng bá những đặc trưng văn hóa, thế mạnh du lịch vùng khu vực Việt Bắc, bước đầu có hiệu quả trong công tác phát triển du lịch các tỉnh.

* Nội dung chính Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” tổ chức hằng năm:

        Liên hoan nghệ thuật và trình diễn các trang phục dân tộc; thi đấu các môn thể thao; triển lãm ảnh miền đất và con người; hội chợ Thương mại - Du lịch; trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hoá, tiềm năng du lịch, ẩm thực của địa phương; hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch...

* Thời gian đăng cai tổ chức:

        - Năm 2009, gồm 04 tỉnh tham gia: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng (tỉnh Hà Giang đăng cai).

        - Năm 2010 đến nay, gồm 6 tỉnh Việt Bắc tham gia và luân phiên đăng cai: Tuyên Quang (năm 2010, 2016), Bắc Kạn (năm 2011, 2017), Cao Bằng (năm 2012, 2018),Lạng Sơn (năm 2013),  Thái Nguyên (năm 2014), Hà Giang (năm 2015).

2.2- Các hoạt động Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc”năm 2018 tại Cao Bằng

        Tỉnh Cao Bằng đăng cai tổ chức từ ngày 23 - 27/11/2018. Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Chương trình khai mạc “Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; công bố Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc” diễn ra vào lúc 20h00 - 22h00 tối ngày 24/11/2018 tại sân tượng đài Bác Hồ, trung tâm thành phố Cao Bằng (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam).

        “Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch Non nước Cao Bằng” (từ ngày 23/11/2018 đến ngày 27/11/2018) diễn ra nhiều sự kiện tại khu vực vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng: Các hoạt động thể thao (thi đấu môn Quần vợt; các môn thể thao dân tộc);  Triển lãm ảnh miền đất và con người Việt Bắc với chủ đề “Trải nghiệm Việt Bắc- Khám phá Non nước Cao Bằng”; Liên hoan biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc của 6 tỉnh Việt Bắc; trưng bày giới thiệu du lịch ẩm thực, sản phẩm, hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch 6 tỉnh vùng Việt Bắc; trưng bày giới thiệu sản vật địa phương của 13 huyện, thành phố tỉnh Cao Bằng.

3- Định hướng và giải pháp hợp tác trong thời gian tới

3.1- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

        Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành đặc biệt là người dân về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống các tỉnh Việt Bắc. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện văn hóa du lịch.

3.2 - Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương; tạo chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng

        Sản phẩm du lịch của một vùng phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên du lịch của vùng đó. Phát triển du lịch theo vùng với không gian và quy mô phù hợp, có đặc điểm thuần nhất về tài nguyên, địa lý và hiện trạng phát triển du lịch; tăng cường khai thác yếu tố tương đồng và bổ trợ trong vùng, yếu tố đặc trưng của vùng và liên kết khai thác yếu tố liên vùng để phát triển mạnh sản phẩm đặc thù, tạo thương hiệu du lịch riêng biệt. Xét hiện trạng tài nguyên, lợi thế về du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc, có thể liên kết, kết nối, tạo chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, mang thương hiệu đặc trưng của vùng: Về sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa với thương hiệu "Thủ đô Kháng chiến"; sản phẩm du lịch sinh thái; sản phẩm du lịch tâm linh; sản phẩm du lịch cộng đồng; sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm; sản phẩm du lịch lễ hội - văn hóa; sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh; sản phẩm du lịch biên giới(Việt Nam - Trung Quốc).

3.3- Phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch

        - Nghiên cứu, điều tra, đánh giá thị trường mục tiêu để thu hút khách du lịch. Thực hiện hoạt động xúc tiến quảng bá theo hướng chuyên nghiệp. Chiến lược xúc tiến quảng bá được thực hiện ở quy mô lớn và tác dụng sâu rộng, tạo hình ảnh thương hiệu du lịch vùng Việt Bắc. Các hoạt động xúc tiến quảng bá cần huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện theo cách liên kết.

        - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch của vùng Việt Bắc. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch qua các ấn phẩm, bản đồ du lịch, tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch,khảo sát; thiết kế logo du lịch 6 tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động tổ chức các sự kiện chung thu hút khách du lịch.

3.4- Hợp tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ du lịch

        Xây dựng kế hoạch phối hợp đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch giữa các tỉnh về nghiệp vụ du lịch; tổ chức các hoạt động trao đổi giao lưu về nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động; tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ du lịch; phối hợp vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của các công ty du lịch, các khách sạn, nhà hàng du lịch đạt chuẩn,tạo điều kiện cho lao động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đến học việc, thực tập thực tế tại cơ sở. Tổ chức hướng dẫn cho cộng đồng dân cư ở các khu, điểm du lịch về việc đón tiếp và phục vụ khách du lịch; định hướng và khuyến khích nhân dân sản xuất các mặt hàng thủ công truyền thống, phát huy những loại hình nghệ thuật tham gia phục vụ khách du lịch.

3.5- Phát triển đồng bộ hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch

        Bằng những nguồn vốn khác nhau, các tỉnh tập trung đầu tư đường giao thông từ các quốc lộ, tỉnh lộ nối liền các điểm tham quan du lịch hình thành các sản phẩm du lịch liên tỉnh; kêu gọi đầu tư các hạng mục, tạo hệ thống liên hoàn bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

3.6- Công tác phối hợp

        Các tỉnh chia sẻ thông tin về hoạt động du lịch của tỉnh, thông tin hoạt động của các công ty lữ hành, vận chuyển khách du lịch..; triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; tổ chức hội thảo giới thiệu về du lịch có trách nhiệm; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực du lịch có trách nhiệm cho các bên liên quan.