Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
05/4/2019 80/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng
05/4/2019 79/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
22/3/2019 59/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Các sở: VHTT&DL, Nội vụ, TT&TT
11/03/2019 50/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Cao Bằng; Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện và thành phố; Báo CB; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông CB; Điện lực CB
07/3/2019 47/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: TT&TT, XD, KH&CN, NgV, NV, TP, LĐTB&XH, GD&ĐT, VHTT&DL, YT, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; UBND thành phố; Viễn thông CB; Viettel Cao Bằng; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh
18/01/2019 18/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cao Bằng; Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Công an tỉnh; Cục Quản lý Thị trường; Viễn thông CB; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh
28/12/2018 360/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành: KH&ĐT, TC, KHCN, TN&MT, YT, CT, LĐTB&XH, TT&TT, Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, LMHTX tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi nhánh NH CSXH tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; VNPT Cao Bằng
23/11/2018 337/GM-BTCHN Ban Tổ chức Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Ban Tổ chức Hội nghị; Văn phòng Tỉnh ủy; Các Tiểu ban 1,2,3,4; UBMTTQ tỉnh; Các sở: VHTT&DL, KH&ĐT, NN&PTNT, CT, XD, TN&MT; Ban QLKKT tỉnh; Tỉnh đoàn Cao Bằng; Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Cty M&B
21/11/2018 332/GM-BTCHN Ban Tổ chức TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các Tiểu van 1,2,3,4; Sở KH&ĐT; UBMTTQ tỉnh; Ban Tư vấn CS tỉnh; CTy M&B; TT Hội nghị tỉnh; Tỉnh đoàn TN tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB
26/10/2018 302/ GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN&PTNT; Văn hóa TT&DL, Công Thương, Ban quản lý KKT, Dự án HTKDCNH (CSSP), Ông Đặng Đình Ngọc, viện NCCS và PTTT (IPS), Công ty TNHH Kolia, Công ty CPCX, HTX Tâm Hòa, HTX Ba sạch

Trang