Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
26/10/2018 302/ GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN&PTNT; Văn hóa TT&DL, Công Thương, Ban quản lý KKT, Dự án HTKDCNH (CSSP), Ông Đặng Đình Ngọc, viện NCCS và PTTT (IPS), Công ty TNHH Kolia, Công ty CPCX, HTX Tâm Hòa, HTX Ba sạch
24/10/2018 301/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và CN,Bộ Chỉ huy BĐBP; Ban quản lý KKT, Giao thông, NN&PTNT, Hải Quan tỉnh, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh; Báo CB;Đài PT&TH
23/10/2018 297/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh; BCĐ chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
11/10/2018 284/GM-BTC Ban Tổ chức Các sở: Tài chính; KH&ĐT, VHTT&DL, TN&MT; Các ủy viên Ban Tổ chức; Tổ trưởng Tổ giúp việc các Tiểu ban 1,3,4
05/10/2018 274/GM-VPUBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban 1; Các sở: KH&ĐT, Ngoại vụ; Viện NCCS và PTTT (IPS)
28/9/2018 267/GM-VPUBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Văn phòng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, TC, NgV, VHTT&DL, NN&PTNT, CT; ban 1; Ban QLKKT tỉnh; Viện NCCS & PTTT (IPS); Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh
10/9/2018 240/ GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Giám đốc các Sở, Ban, ngành; các cơ quan, đơn vị quản lý theo ngành dọc; doanh nghiệp có liên quan đến giải quyết TTHC; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Package icon Tai lieu Hoi nghi truc tuyen1.zip
31/8/2018 UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, XD, GD&ĐT; Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN; Báo CB; Đài PT&TH
30/8/2018 226/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở KH&ĐT; Ban tư vấn CS cấp tỉnh; BQL dự án XD&ĐP HĐ BTVCS tỉnh; BQL VIE036; Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh; Viện trưởng Viện NC PTKTXH Bắc Ninh; Viện NC CS&PTTT (IPS); Báo chí và Truyền hình trong, ngoài tỉnh
30/8/2018 225/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban,ngành; UBND các huyện, TP; Ban Tư vấn CS cấp tỉnh; BQL DA XD&ĐP HĐ BTVCS tỉnh; BQL VIE036; Phòng TM&CN Việt Nam; Viện trưởng Viện NC PTKTXH Bắc Ninh; Viện NC CS&PTTT (IPS); Các cơ quan Báo chí trong và ngoài tỉnh Tập tin Tai lieu DDCI Cao Bang 2018.rar

Trang