Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
07/3/2019 47/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: TT&TT, XD, KH&CN, NgV, NV, TP, LĐTB&XH, GD&ĐT, VHTT&DL, YT, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; UBND thành phố; Viễn thông CB; Viettel Cao Bằng; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh
18/01/2019 18/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cao Bằng; Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Công an tỉnh; Cục Quản lý Thị trường; Viễn thông CB; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh
28/12/2018 360/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành: KH&ĐT, TC, KHCN, TN&MT, YT, CT, LĐTB&XH, TT&TT, Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, LMHTX tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi nhánh NH CSXH tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; VNPT Cao Bằng
23/11/2018 337/GM-BTCHN Ban Tổ chức Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Ban Tổ chức Hội nghị; Văn phòng Tỉnh ủy; Các Tiểu ban 1,2,3,4; UBMTTQ tỉnh; Các sở: VHTT&DL, KH&ĐT, NN&PTNT, CT, XD, TN&MT; Ban QLKKT tỉnh; Tỉnh đoàn Cao Bằng; Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Cty M&B
21/11/2018 332/GM-BTCHN Ban Tổ chức TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các Tiểu van 1,2,3,4; Sở KH&ĐT; UBMTTQ tỉnh; Ban Tư vấn CS tỉnh; CTy M&B; TT Hội nghị tỉnh; Tỉnh đoàn TN tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB
26/10/2018 302/ GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN&PTNT; Văn hóa TT&DL, Công Thương, Ban quản lý KKT, Dự án HTKDCNH (CSSP), Ông Đặng Đình Ngọc, viện NCCS và PTTT (IPS), Công ty TNHH Kolia, Công ty CPCX, HTX Tâm Hòa, HTX Ba sạch
24/10/2018 301/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và CN,Bộ Chỉ huy BĐBP; Ban quản lý KKT, Giao thông, NN&PTNT, Hải Quan tỉnh, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh; Báo CB;Đài PT&TH
23/10/2018 297/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh; BCĐ chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
11/10/2018 284/GM-BTC Ban Tổ chức Các sở: Tài chính; KH&ĐT, VHTT&DL, TN&MT; Các ủy viên Ban Tổ chức; Tổ trưởng Tổ giúp việc các Tiểu ban 1,3,4
05/10/2018 274/GM-VPUBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban 1; Các sở: KH&ĐT, Ngoại vụ; Viện NCCS và PTTT (IPS)

Trang