Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
09/03/2017 51 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo, Sở Nội vụ và chuyên viên liên quan; lãnh đạo các cơ qua chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Cổng thông Tin điện tử tỉnh.
06/03/2017 48/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Đại diện lãnh đạo và Trưởng Phòng chuyên môn của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh); Phóng viên: Báo Cao Bằng
06/03/2017 46 /GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tỉnh; Viễn thông Cao Bằng; phóng viên Đài phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng, Công thông tin điện tử tỉnh.
10/02/2017 26/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
08/2/2017 25/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an; Các Chi cục: Quản lý Chất lượng NLTS, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Đài PT-TH Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
13/01/2017 14 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Trưởng và Phó Ban Thường trực BCĐ 389/ĐP các huyện, thành phố; Lãnh đạo và Trưởng, Phó phòng chuyên môn của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh); Tổ chuyên viên giúp
05/01/2017 08 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Phóng viên Đài PT-TH tỉnh, Báo Cao Bằng; Trung tâm Thông tin.
03/01/2017 01/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở KH&ĐT, Công thương; Ban An toàn giao thông tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
03/01/2017 04/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở: TM&MT, KH&ĐT, TC, CT, NN&PTNT, XD, GTVT, YT; Cục Thuế tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
30/12/2016 292/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&CN, KH&ĐT, TC, CT, NN&PTNT, XD, TN&MT, GTVT, TT&TT, VHTT&DL, YT, GD&ĐT, NV; Hội KH&KT tỉnh; Chi cục QL thị trường; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB

Trang