Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
27/12/2016 287/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB MTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành; Các tổ chức đoàn thể chính trị của tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện, TP; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 799; Tổng Cty ĐT&XNK CB; Truyền hình Quốc hội; Đài PT&TH CB; Phân xã TTXVN tại CB; Báo ND tại CB; Báo CB
23/12/2016 285/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, KH&ĐT, TT&TT, KH&CN; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
22/12/2016 281/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: Y tế, LĐTB&XH, TC ,Công an tỉnh, Tòa án ND tỉnh, Bộ CH BĐBP tỉnh; Cảnh sát ĐT tội phạm về ma túy (PC47); Trung tâm phòng chống AIDS; Chi cục phòng, chống tệ nạn XH tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Viễn thông CB
22/12/2016 280/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, CT, YT, KH&CN, LĐTB&XH, TN&MT, Ngân hàng NNVN tại CB, CA tỉnh, Hội ND tỉnh, LMHTX tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Viễn thông CB
20/12/2016 3744/UBND-NC UBND tỉnh Cao Bằng
21/12/2016 276/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ngành: GD&ĐT, KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban QLKKT tỉnh, Bộ CH BĐBP tỉnh; UBND TP Cao Bằng; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
20/12/2016 274/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND TP Cao Bằng
19/12/2016 272/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở TN&MT; Ban QLKKT tỉnh; Sở KH&ĐT; Các thành viên BCĐ; Các đồng chí tham gia Tổ giúp việc BCĐ; Báo CB; Đài PT&TH CB
16/12/2016 340/CV-TU Tỉnh ủy Cao Bằng Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Báo cáo viên cấp tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Các Ban HĐND tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện; UBMTTQ và Ban Tuyên giáo các huyện ủy
13/12/2016 265/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Cao Bằng; Sở Thông tin và Truyền thông

Trang