Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
08/12/2016 260/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; Viễn thông CB, Điện lực CB
05/12/2016 256/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, XD, GTVT, NN&PTNT, NV, VHTT&DL; NH Nhà nước Chính nhánh Cao Bằng; BQL KKT tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh; Đảng ủy Khối DN tỉnh; Hội DN trẻ tỉnh; Các Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
24/11/2016 247/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, Cục Thống kê, Hiệu trưởng các trường; Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp y,
15/11/2016 242/GM-VP UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Nội vụ, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh; UBND các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên và Thành phố CB; Báo CB; Đài PTTH tỉnh
14/11/2016 240/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các đ/c ủy viên UBND tỉnh; Các Ban KTNS, VHXH, PC, DT-HĐND tỉnh;
26/10/2016 232/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở trực thuộc UBND tỉnh Cao Bằng; Các cơ quan Trung ương: Cục Hải quan, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng
28/10/2016 233/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, TN&MT, CT, BQL KKT tỉnh, UBND các huyện và thành phố, Ban CĐ chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng Cao Bằng, Báo CB, Đài PT&TH Cao Bằng
24/10/2016 229/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở VHTT&DL; Các thành viên BCĐ; UBND các huyện: Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Phục Hòa, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thành phố; BQL đầu tư XD các công trình dân dụng và công nghiệp CB; Cty CP điện tử tin học Viễn thông; Báo CB; Đài PT&TH CB
13/10/2016 223/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Trưởng BCD, các thành viên BCĐ thực hiện chương trình MTTQ giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Cao Bằng; Sở LĐTB&XH; UBND các huyện, thành phố; Viễn thông CB; Đài PTTH CB; Báo CB
11/10/2016 220/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Dân vận Tỉnh ủy; UBMTTQ tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ

Trang