Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
08/8/2016 170/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng UBMT Tổ quốc tỉnh; Sở NN &PTNT; Công an tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH và phong trào toàn dân BV ANTQ tỉnh; Tỉnh đoàn thanh niên; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
04/7/2016 416/GM-STP Sở Tư pháp HĐND tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Các sở: Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh; Tòa án ND tỉnh; Viện KSND tỉnh; Hội Luật gia; Cục Thi hành án dấn sự; Trung tâm thuộc sở Tư pháp; Phòng Tư pháp 13 huyện, thành phố; Đài TPTH tỉnh; Báo Cao Bằng; Cổng TTĐT
27/6/2016 127/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Chủ tịch UBND tỉnh;các đồng chí thành viên Ban An Toàn giao thông; Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố; Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Cao Bằng.
23/6/2016 125/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT, TN&MT, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, GD&ĐT, Văn hóa-TT&DL,
17/6/2016 413/CV-VPUBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Ngoại vụ, Xây dựng, VHTT&DL; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; Báo CB, Đài PT&TH CB, TTXVN tại CB
16/6/2016 1437/UBND-NC UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở, ngành: UB MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn TN, Hội ND tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Ban Dân tộc, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Y tế, TN&MT, Công thương, Xây dựng, GTVT, KH&CN, TT&TT, VHTT&DL
15/6/2016 120/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở, ngành: UB MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn TN, Hội ND tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Ban Dân tộc, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Y tế, TN&MT, Công thương, Xây dựng, GTVT, KH&CN, TT&TT, VHTT&DL
13/6/2016 118 /GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh, phóng viên Đài phát thanh và truyền hình, Báo Cao Bằng; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện thành phố.
07/6/2016 113/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Tư pháp, TN&MT, Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải quan; Cục Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Hội Luật gia; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ; Đoàn TNCS HCM; Chi Cục kiểm lâm; Điện lực CB; Viễn Thông CB
06/6/2016 106/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở, các ban trực thuộc UBND tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh

Trang