Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
27/9/2016 208/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở: Nội vụ, KH&CN, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CT, Y tế, XD, GD&ĐT, VHTT&DL, TT&TT, LĐTB&XH, GTVT, TN&MT; Ban Dân tộc; Công an tỉnh; BCH QS tỉnh; BCH Bộ đội BP tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Ban Dân vận; Tỉnh đoàn Thanh niên;
26/9/2016 206/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở GVTV; Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020
12/9/2016 2560/KH-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở: Ngoại vụ, Công thương, Kế hoạch & Đầu tư; Ban QLKKT tỉnh; Cục Hải quan Cao Bằng; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; UBND huyện Trà Lĩnh; Đồn BP cửa khẩu Trà Lĩnh; Báo Cao Bằng
22/8/2016 184/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các ủy viên UBND tỉnh; Các sở: GĐ&ĐT, KH&ĐT; Cục Thống kê; Báo CB; Đài PT&TH CB
22/8/2016 186/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở Tài nguyên Môi trường; Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng; Ủy viên BCĐ thực hiện KH xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Viễn thông CB; Báo CB; Đài PT&TH CB
15/8/2016 180 /GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; chuyên viên Cải cách hành chính, Sở nội vụ; Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
08/8/2016 170/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng UBMT Tổ quốc tỉnh; Sở NN &PTNT; Công an tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH và phong trào toàn dân BV ANTQ tỉnh; Tỉnh đoàn thanh niên; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
04/7/2016 416/GM-STP Sở Tư pháp HĐND tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Các sở: Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh; Tòa án ND tỉnh; Viện KSND tỉnh; Hội Luật gia; Cục Thi hành án dấn sự; Trung tâm thuộc sở Tư pháp; Phòng Tư pháp 13 huyện, thành phố; Đài TPTH tỉnh; Báo Cao Bằng; Cổng TTĐT
27/6/2016 127/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Chủ tịch UBND tỉnh;các đồng chí thành viên Ban An Toàn giao thông; Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố; Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Cao Bằng.
23/6/2016 125/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT, TN&MT, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, GD&ĐT, Văn hóa-TT&DL,

Trang