Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
17/6/2016 413/CV-VPUBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Ngoại vụ, Xây dựng, VHTT&DL; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; Báo CB, Đài PT&TH CB, TTXVN tại CB
16/6/2016 1437/UBND-NC UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở, ngành: UB MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn TN, Hội ND tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Ban Dân tộc, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Y tế, TN&MT, Công thương, Xây dựng, GTVT, KH&CN, TT&TT, VHTT&DL
15/6/2016 120/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở, ngành: UB MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn TN, Hội ND tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Ban Dân tộc, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Y tế, TN&MT, Công thương, Xây dựng, GTVT, KH&CN, TT&TT, VHTT&DL
13/6/2016 118 /GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh, phóng viên Đài phát thanh và truyền hình, Báo Cao Bằng; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện thành phố.
07/6/2016 113/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Tư pháp, TN&MT, Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải quan; Cục Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Hội Luật gia; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ; Đoàn TNCS HCM; Chi Cục kiểm lâm; Điện lực CB; Viễn Thông CB
06/6/2016 106/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở, các ban trực thuộc UBND tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
01/6/2016 105/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMT Tổ quốc tỉnh; Các sở: Y tế, Tài chính, Lao động TB&XH, GĐ&ĐT, TT&TT, KH&ĐT; Ban Dân tộc; Bảo hiệm xã hội tỉnh; Các thành viên BCĐ Đề án thực hiện BHYT tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT-TH tỉnh; TTXVN và Báo nhân dân thường trú tại Cao Bằng Tập tin Tai lieu.rar
30/5/2016 102/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở Nông nghiệp & PTNT; Bộ CHQS tỉnh; Trung tâm Khí tượng thủy văn Cao Bằng; Ban CH phòng, chống thiên tai và TKCN thành phố; UBND các huyện, thành phố; Đài PT-TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Trung tâm Thông tin - Sở TT&TT Microsoft Office document icon Tài liệu Báo cáo tổng kết phòng chống thiên tai từ 2015 đến nay
23/5/2016 93 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Lao động-Thương binh và Xã Hội, Tài Chính, Công an tỉnh, lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS
16/5/2016 92/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: Y tế, KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT, KH&CN, TT&TT, Tài chính, Nội vụ; Hội Nông dân tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PTTH tỉnh; TTXVN và Báo nhân dân thường trú tại Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng

Trang