Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
01/6/2016 105/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMT Tổ quốc tỉnh; Các sở: Y tế, Tài chính, Lao động TB&XH, GĐ&ĐT, TT&TT, KH&ĐT; Ban Dân tộc; Bảo hiệm xã hội tỉnh; Các thành viên BCĐ Đề án thực hiện BHYT tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT-TH tỉnh; TTXVN và Báo nhân dân thường trú tại Cao Bằng Tập tin Tai lieu.rar
30/5/2016 102/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở Nông nghiệp & PTNT; Bộ CHQS tỉnh; Trung tâm Khí tượng thủy văn Cao Bằng; Ban CH phòng, chống thiên tai và TKCN thành phố; UBND các huyện, thành phố; Đài PT-TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Trung tâm Thông tin - Sở TT&TT Microsoft Office document icon Tài liệu Báo cáo tổng kết phòng chống thiên tai từ 2015 đến nay
23/5/2016 93 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Lao động-Thương binh và Xã Hội, Tài Chính, Công an tỉnh, lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS
16/5/2016 92/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: Y tế, KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT, KH&CN, TT&TT, Tài chính, Nội vụ; Hội Nông dân tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PTTH tỉnh; TTXVN và Báo nhân dân thường trú tại Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
16/5/2016 90/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: Xây dựng, Giao thông và Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND Thành phố Cao Bằng; Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần
21/4/2016 70/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, Tài chính, Công thương, Xây dựng; Ban QLKKT tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; Tổng Cty ĐT&XK CB; Viễn thông CB, Điện lực CB; Đài PT&TH tỉnh; Báo CB
05/01/2016 06/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các sở, ban, ban, ngành của tỉnh; Các tổ chức đoàn thể chính trị của tỉnh; Liên hiệp các Hội KH và kỹ thuật tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện và Thành phố
04/01/2016 05/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở, ngành: KH&ĐT, Ban QLKKT tỉnh, Ngoại vụ, Công thương, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT, GT&VT, VHTT&DL; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Tổng Cty Đầu tư và Xuất nhập khẩu; Điện lực Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
04/01/2016 04/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Đoàn Luật sư, Cục Thi hành án dân sự; Phòng Tư pháp TP Cao Bằng; Viễn Thông Cao Bằng
22/12/2015 1105/VP-NL Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Các sở, ngành, đoàn thể: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CT, LĐTB&XH, TN&MT, Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhanh Cao Bằng; VNPT Cao Bằng

Trang