Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
16/5/2016 90/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: Xây dựng, Giao thông và Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND Thành phố Cao Bằng; Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần
21/4/2016 70/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, Tài chính, Công thương, Xây dựng; Ban QLKKT tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; Tổng Cty ĐT&XK CB; Viễn thông CB, Điện lực CB; Đài PT&TH tỉnh; Báo CB
05/01/2016 06/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các sở, ban, ban, ngành của tỉnh; Các tổ chức đoàn thể chính trị của tỉnh; Liên hiệp các Hội KH và kỹ thuật tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện và Thành phố
04/01/2016 05/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở, ngành: KH&ĐT, Ban QLKKT tỉnh, Ngoại vụ, Công thương, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT, GT&VT, VHTT&DL; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Tổng Cty Đầu tư và Xuất nhập khẩu; Điện lực Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
04/01/2016 04/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Đoàn Luật sư, Cục Thi hành án dân sự; Phòng Tư pháp TP Cao Bằng; Viễn Thông Cao Bằng
22/12/2015 1105/VP-NL Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Các sở, ngành, đoàn thể: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CT, LĐTB&XH, TN&MT, Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhanh Cao Bằng; VNPT Cao Bằng
9/12/2015 1068/VP-NC Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND&ĐĐBQH tỉnh; các sở: Nội vụ, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, Y tế, VHTT&DL, TT&TT, LĐTB&XH, Tư pháp, TN&MT; UBND Thành phố; VNPT Cao Bằng
28/9/2015 484/VP-TH Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NNPT&NT, Xây dựng, TN&MT; Huyện ủy và UBND huyện Hòa An; Báo Cao Bằng; Đài PTTH tỉnh
26/8/2015 184/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: Ngoại vụ, Công thương, Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng, GT&VT, NN&PTNT, LĐTB&XH, KH&CN, Y tế, TT&TT, TN&MT, GD&ĐT, VHTT&DL, Tư pháp, Ban QL khu KT tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh
03/8/2015 169/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 3 Đề án; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Trang