Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
03/6/2015 455/KH-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố Cao Bằng
03/6/2015 115/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp &PTNT, GTVT, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; BQL Khu kinh tế tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng
01/06/2015 109 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Thành phố; UBND thành phố, Công an thành phố Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng
01/06/2015 108 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Bộ GTVT; Các sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Ban dân tộc; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện, Thành phố
22/5/2015 1218/KH-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành: Nội vụ, Ban Tôn giáo, Y tế, LĐTB&XH, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
20/5/2015 1205/KH-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, TN&MT, VHTT&DL, Công thương, LĐTB&XH, GD&ĐT, Y tế; Ban QLKKT tỉnh; Công an tỉnh; Điện lực Cao Bằng; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông TP Cao Bằng;
18/3/2015 65/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Dân tộc; Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở LĐTB&XH; Bảo hiểm XH tỉnh Cao Bằng
21/1/2015 28/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: TT&TT, Y tế, KH&CN, Nội vụ, GD&ĐT, VHTT&DL, TN&MT, Công thương, KH&ĐT, Tài chính, GT&VT, Xây dựng, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Tỉnh Đoàn Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
21/1/2015 26/UBND-GM Sở Ngoại vụ; Các đại biểu phụ trách công tác đối ngoại tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Viễn thông Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
12/01/2015 13/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, YT, GD&ĐT, NV, TP, LĐTB&XH, VHTT&DL, CT, TT&TT; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng

Trang