Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
16/12/2014 349/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
15/12/2014 347/GM-UBND Các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT-TH; UBND Thành phố Tập tin Tai lieu HN CP voi dia phuong.rar
05/12/2014 339/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở VHTT&DL; Sở TT&TT; Điện lực tỉnh Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng; Công an tỉnh; Đài PTTH tỉnh; UBND Thành phố Cao Bằng
03/12/2014 337/UBND-GM Các sở, ban, ngành: Ban Tổ chức, UB kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Y tế, Văn hóa TT&DL, Lao động -TB&XH, Tư pháp
21/10/2014 3112/KH-BCĐ VP Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB MTTQ tỉnh; Các sở: LĐTB&XH, Nội vụ, Nông nghiệp & PTNT, Thông tin & TT; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn TN; Các thành viên và Tổ giúp việc BCĐ thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg của tỉnh, các huyện và thành phố;
18/9/2014 2686/KH-UBND TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; Các sở: Ngoại vụ, Y tế, VHTT&DL; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Trung tâm Y tế và UBND huyện Trùng Khánh; Phòng CSGT TP Cao Bằng
16/9/2014 266/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở TT&TT; Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh; Hội người cao tuổi tỉnh; Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020" của các huyện, thành phố và tỉnh
17/9/2014 267/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở NN&PTNT; Sở Tài chính; Sở TN&MT; Sở Công thương; Hội đồng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Viễn thông Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT-TH tỉnh
15/9/2014 708 /TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở TN&MT; Thanh tra tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Luật gia; Tòa án ND tỉnh; Viện Kiểm sát ND tỉnh; Đoàn Luật sư; Công ty Điện lực Cao Bằng; PDF icon Thong baoHNTT.pdf
15/9/2014 265/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Thành viên Ban chỉ huy PCLB và TKCN; Sở Nông nghiệp &TPNT; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH; Viễn thông Cao Bằng

Trang