Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
09/01/2015 10/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở GTVT; Các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
08/1/2015 08/GM-UBND Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, LĐTB&XH; Công an tỉnh; Tòa án ND tỉnh; Viện KSND tỉnh; Đoàn luật sư tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh
23/12/2014 986/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, CT, LĐTB&XH, GTVT, XD, KH&CN; Bộ CHQS tỉnh; Ban Dân tộc; Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn TN; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
18/12/2014 353/GM-UBND Các sở: Nội vụ, Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT, VHTT&DL; Thành viên Hội đồng Thi đua- khen thưởng tỉnh; UBND TP Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
23/12/2014 356/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, CT, LĐTB&XH, GTVT, XD, KH&CN; Bộ CHQS tỉnh; Ban Dân tộc; Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn TN; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
18/12/2014 354-GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các Sở trực thuộc UBND tỉnh; Viễn thông Cao Bằng Tập tin Tải tài liệu tập huấn ngày 23-12 tại đây
16/12/2014 349/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
15/12/2014 347/GM-UBND Các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT-TH; UBND Thành phố Tập tin Tai lieu HN CP voi dia phuong.rar
05/12/2014 339/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở VHTT&DL; Sở TT&TT; Điện lực tỉnh Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng; Công an tỉnh; Đài PTTH tỉnh; UBND Thành phố Cao Bằng
03/12/2014 337/UBND-GM Các sở, ban, ngành: Ban Tổ chức, UB kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Y tế, Văn hóa TT&DL, Lao động -TB&XH, Tư pháp

Trang