Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
24/8/2018 222/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Viện KSND tỉnh; Tòa án ND tỉnh; VP Tỉnh ủy; Bộ CH BĐBP tỉnh; Các Ban tỉnh: QLKKT, QLDA ĐTXDCCT, DD&CN, GT, NN&PTNT; Hải quan tỉnh; Cục TK; KBNN tỉnh; Cục thuế tỉnh; Báo CB;Đài PT&TH
20/8/2018 212/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT; Cục Thuế tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Báo Cao Bằng
21/6/2018 156/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT; UBND thành phố; Trung tâm PTQĐ và GPMT thành phố; Đài PT&TH Cao Bằng; Báo Cao Bằng
29/5/2018 129/ VP-NC Ủy Ban điều phối Văn phòng thường trực Các đồng chí Tổ trưởng, Phó tổ trưởng Tổ giúp việc các Sở; Ngoại vụ, Công an, Biên phòng, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Trùng Khánh.
25/5/2018 127/ GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành
18/5/2018 123/VP-NC Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, KH&ĐT; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh
14/5/2018 117/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở GD&ĐT; Các thành viên BCĐ thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
07/5/2018 UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: TC, KH&ĐT, GTVT, TN&MT; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban DT tỉnh; KB NN tỉnh; Ban QLKKT tỉnh; Các Ban QLDA ĐTXD các CT: GT tỉnh, Dân dụng và CN tỉnh, NN&PTNT tỉnh; Quỹ BT đường bộ tỉnh; UBND các huyện,TP; Báo CB, Đài PTTH tỉnh
18/4/2018 302/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phóng viên Báo Nhân dân, TTXVN tại Cao Bằng, Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng; Hội Nhà báo; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Tạp chí Non nước Cao Bằng; Đại diện Lãnh đạo các Sở: TT&TT, TN&MT,VHTT&DL; Ban Quản lý CVĐC
18/4/2018 97/ GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, GTVT, Tư pháp, Công thương, TN&MT, NN&PTNT, Công an,NHNN chi nhánh tỉnh CB, Kho bạc Nhà nước, BQL Khu kinh tế, BQL dự án ĐTXD; Hội Doanh nhân,CLB nữ doanh nhân, Phóng viên Báo CB, ĐPT-TH.

Trang