Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
07/5/2018 UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: TC, KH&ĐT, GTVT, TN&MT; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban DT tỉnh; KB NN tỉnh; Ban QLKKT tỉnh; Các Ban QLDA ĐTXD các CT: GT tỉnh, Dân dụng và CN tỉnh, NN&PTNT tỉnh; Quỹ BT đường bộ tỉnh; UBND các huyện,TP; Báo CB, Đài PTTH tỉnh
18/4/2018 302/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phóng viên Báo Nhân dân, TTXVN tại Cao Bằng, Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng; Hội Nhà báo; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Tạp chí Non nước Cao Bằng; Đại diện Lãnh đạo các Sở: TT&TT, TN&MT,VHTT&DL; Ban Quản lý CVĐC
18/4/2018 97/ GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, GTVT, Tư pháp, Công thương, TN&MT, NN&PTNT, Công an,NHNN chi nhánh tỉnh CB, Kho bạc Nhà nước, BQL Khu kinh tế, BQL dự án ĐTXD; Hội Doanh nhân,CLB nữ doanh nhân, Phóng viên Báo CB, ĐPT-TH.
17/4/2018 95 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phóng viên Báo Nhân dân, TTXVN tại Cao Bằng, Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng; Hội Nhà báo; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Tạp chí Non nước Cao Bằng; Đại diện Lãnh đạo các Sở: TT&TT, TN&MT,VHTT&DL; Ban Quản lý CVĐC
12/4/2018 93/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, TP, NN&PTNT, LĐTB&XH, TT&TT; Ngân hàng NN chi nhánh CB; Ban QLKKT tỉnh; Hiệp hội vận tải ô tô CB; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Tổng Cty ĐT&XNK CB; Cty TM VT Phú Anh; Cty CP TMQT Quang Anh; Cty CP Interserco; Cty ĐTTM & DV
3/4/2018 Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở: KH&ĐT, VHTT&DL, TN&MT, XD, TC, NN&PTNT, GTVT, TTTT, CT; UBND huyện Thạch An
26/3/2018 75/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Uỷ ban điều phối thực hiện Hiệp định
23/3/2018 71/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành
20/3/2018 69/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy và UBND các huyện, thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB; Điện lực CB
14/3/2018 63/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; BCĐ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020; Các sở: KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT, LĐTB&XH; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Huyện ủy, UBND các huyện và Thành phố; Viễn thông CB

Trang