Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
28/9/2018 267/GM-VPUBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Văn phòng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, TC, NgV, VHTT&DL, NN&PTNT, CT; ban 1; Ban QLKKT tỉnh; Viện NCCS & PTTT (IPS); Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh
10/9/2018 240/ GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Giám đốc các Sở, Ban, ngành; các cơ quan, đơn vị quản lý theo ngành dọc; doanh nghiệp có liên quan đến giải quyết TTHC; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Package icon Tai lieu Hoi nghi truc tuyen1.zip
31/8/2018 UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, XD, GD&ĐT; Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN; Báo CB; Đài PT&TH
30/8/2018 226/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở KH&ĐT; Ban tư vấn CS cấp tỉnh; BQL dự án XD&ĐP HĐ BTVCS tỉnh; BQL VIE036; Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh; Viện trưởng Viện NC PTKTXH Bắc Ninh; Viện NC CS&PTTT (IPS); Báo chí và Truyền hình trong, ngoài tỉnh
30/8/2018 225/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban,ngành; UBND các huyện, TP; Ban Tư vấn CS cấp tỉnh; BQL DA XD&ĐP HĐ BTVCS tỉnh; BQL VIE036; Phòng TM&CN Việt Nam; Viện trưởng Viện NC PTKTXH Bắc Ninh; Viện NC CS&PTTT (IPS); Các cơ quan Báo chí trong và ngoài tỉnh Tập tin Tai lieu DDCI Cao Bang 2018.rar
24/8/2018 222/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Viện KSND tỉnh; Tòa án ND tỉnh; VP Tỉnh ủy; Bộ CH BĐBP tỉnh; Các Ban tỉnh: QLKKT, QLDA ĐTXDCCT, DD&CN, GT, NN&PTNT; Hải quan tỉnh; Cục TK; KBNN tỉnh; Cục thuế tỉnh; Báo CB;Đài PT&TH
20/8/2018 212/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT; Cục Thuế tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Báo Cao Bằng
21/6/2018 156/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT; UBND thành phố; Trung tâm PTQĐ và GPMT thành phố; Đài PT&TH Cao Bằng; Báo Cao Bằng
29/5/2018 129/ VP-NC Ủy Ban điều phối Văn phòng thường trực Các đồng chí Tổ trưởng, Phó tổ trưởng Tổ giúp việc các Sở; Ngoại vụ, Công an, Biên phòng, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Trùng Khánh.
25/5/2018 127/ GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành

Trang