Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
21/10/2014 3112/KH-BCĐ VP Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB MTTQ tỉnh; Các sở: LĐTB&XH, Nội vụ, Nông nghiệp & PTNT, Thông tin & TT; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn TN; Các thành viên và Tổ giúp việc BCĐ thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg của tỉnh, các huyện và thành phố;
18/9/2014 2686/KH-UBND TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; Các sở: Ngoại vụ, Y tế, VHTT&DL; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Trung tâm Y tế và UBND huyện Trùng Khánh; Phòng CSGT TP Cao Bằng
16/9/2014 266/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở TT&TT; Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh; Hội người cao tuổi tỉnh; Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020" của các huyện, thành phố và tỉnh
17/9/2014 267/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở NN&PTNT; Sở Tài chính; Sở TN&MT; Sở Công thương; Hội đồng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Viễn thông Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT-TH tỉnh
15/9/2014 708 /TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở TN&MT; Thanh tra tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Luật gia; Tòa án ND tỉnh; Viện Kiểm sát ND tỉnh; Đoàn Luật sư; Công ty Điện lực Cao Bằng; PDF icon Thong baoHNTT.pdf
15/9/2014 265/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Thành viên Ban chỉ huy PCLB và TKCN; Sở Nông nghiệp &TPNT; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH; Viễn thông Cao Bằng
12/9/2014 264/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở TN&MT; Thanh tra tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Luật gia; Tòa án ND tỉnh; Viện Kiểm sát ND tỉnh; Đoàn Luật sư; Công ty Điện lực Cao Bằng
08/9/2014 260/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Thành viên BCĐ chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới; Tổ giúp việc BCĐ thực hiện chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới Tập tin Tải tài liệu kèm theo tại đây
08/9/2014 259/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng; Ban Dân tộc tỉnh
05/9/2014 2510/KH-BCĐ Ban chỉ đạo tháng thanh niên và hoạt động hè; Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Sở TT&TT; Các tổ chức trực thuộc Tỉnh Đoàn; Các huyện đoàn, thành đoàn; Các Huyện ủy, thành ủy

Trang