Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
12/9/2014 264/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở TN&MT; Thanh tra tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Luật gia; Tòa án ND tỉnh; Viện Kiểm sát ND tỉnh; Đoàn Luật sư; Công ty Điện lực Cao Bằng
08/9/2014 260/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Thành viên BCĐ chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới; Tổ giúp việc BCĐ thực hiện chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới Tập tin Tải tài liệu kèm theo tại đây
08/9/2014 259/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng; Ban Dân tộc tỉnh
05/9/2014 2510/KH-BCĐ Ban chỉ đạo tháng thanh niên và hoạt động hè; Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Sở TT&TT; Các tổ chức trực thuộc Tỉnh Đoàn; Các huyện đoàn, thành đoàn; Các Huyện ủy, thành ủy
18/8/2014 241/GM-UBND Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Công ty Điện lực Cao Bằng; Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố; Đài PT và TH; Báo Cao Bằng
20/8/2014 2314/TB-HĐTDVC Lãnh đạo UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở GD&ĐT; HĐTDVC;
19/8/2014 245/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng TT Tỉnh ủy; Bộ CHQS tỉnh; huyện ủy, UBND huyện Nguyên Bình
18/8/2014 2281/UBND-NC Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các thành phần trong Kế hoạch 2269/KH-UBND
18/8/2014 242/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Nông nghiệp &PTNT, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Công thương, LĐTB&XH, Giao thông vận tải, Y tế
12/8/2014 239/GM-UBND Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; Điện lực, VNPT Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PTTH Cao Bằng

Trang