Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận
10/6/2014 168/GM-UBND Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Công an tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Y tế; Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tỉnh
10/6/2014 167/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Lao động TB&XH; Các thành viên Ban rà soát tỉnh; Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban rà soát
09/6/2014 164/GM-UBND Tỉnh ủy; Hội đồng ND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng; UBND các huyện và Thành phố Cao Bằng
30/5/2014 1413/KH-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Lao động TB&XH, Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Nội vụ; Ban Dân tộc Cao Bằng; UBND huyện Nguyên Bình và UBND xã Ca Thành; UBND huyện Phục Hòa và UBND xã Hồng Đại
26/5/2014 355 /VP-TH Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; các sở, ban, ngành: Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Huyện ủy Phục Hòa, UBND huyện Phục Hòa. Báo Cao Bằng, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điên tử tỉnh.
19/5/2014 1286/KH-UBND Đoàn công tác Bộ Y tế; các sở, ban, ngành: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ, Y tế, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, VHTT&DL, BHXH, LĐTB&XH, Công an tỉnh Cao Bằng; Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện: Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Hòa An; các báo, đài: Báo Cao Bằng, PT-TH, Phân xã TTXVN tại Cao Bằng
07/5/2014 1165/KH-UBND Văn phòng Điều phối tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT; Tỉnh Đoàn Thanh niên; Ban chỉ đạo Chương trình MTQG huyện Hòa An và xã Nam Tuấn
18/4/2014 122/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Sở LĐ-TB&XH; Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh; Viễn thông Cao Bằng; các báo, đài: TTXVN tại Cao Bằng, TT báo Nhân Dân tại Cao Bằng, Báo Cao Bằng,, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng
04/4/2014 107/GM-UBND Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; ĐU Khối các doanh nghiệp; các sở, ban, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, TNMT, VHTT&DL, KH&CN, NN&PTNT, LĐTB&XH, Y tế, TT&TT, Giao thông, Xây dựng, UBMTTQ, Ban KTNS HĐND tỉnh, LĐLĐ, Công an, Hải quan, Thuế, Kho bạc, BHXH, Điện lực, QLTT, Liên minh HTX, BCĐ NCCSCT cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các ngân hàng: Nhà nước, Phát triển, ĐT&PT, NN&PTNT, Công thương, Liên việt; Phòng TM&CNVN; Hội DN trẻ; CLB Nữ DN; Báo Nhân dân, TTXVN tại Cao Bằng; Đài PT-TH, Báo Cao Bằng
07/4/2014 226/VP-VX Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, NN&PTNT, Hội Nông dân, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Báo Cao Bằng, Viễn thông Cao Bằng, , Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng;Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

Trang