Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận
07/4/2014 226/VP-VX Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, NN&PTNT, Hội Nông dân, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Báo Cao Bằng, Viễn thông Cao Bằng, , Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng;Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
02/4/2014 106/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, NN&PTNT, Hội Nông dân, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Báo Cao Bằng, Viễn thông Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng;Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
01/4/2014 104/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Cao Bằng; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
27/3/2014 96/GM-UBND Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành: Nội vụ, Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Công thương, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, TN&MT, TT&TT, LĐTB&XH, VHTT&DL, KH&CN, GD&ĐT, Y tế, Thanh tra, Ngoại vụ, Dân tộc, BQL Khu kinh tế, BCHQS, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an,, Cục Thống kê, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Báo Cao Bằng, Đài PT-TH, Phân xã TTXVN, PV Báo Nhân dân thường trú tại Cao Bằng
19/3/2014 625/KH-UBND Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; các sở, ban ngành: Ngoại vụ, NN&PTNT, VHTT&DL, GTVT, Công thương, TN&MT, KH&CN, KH&ĐT, GD&ĐT, LĐTB&XH, BQL Khu kinh tế, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan tỉnh Cao Bằng; UBND huyện: Trà Lĩnh, Hà Quảng; Báo Cao Bằng;, Đài PT-TH Cao Bằng; Tổng công ty: Thương mại Hà Nội (Hapro), Đầu tư và Xuất khẩu Cao Bằng; các công ty: CP Tập đoàn Vinh Cơ Việt Nam, CP Đầu tư vận tải biển và Thương mại Sao Vàng, CP Tân Đại Phát, TNHH TM Thu Công, TM Vận tải Phú An
20/3/2014 88/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Quảng Uyên
18/3/2014 85/CV-BCĐ Các sở, ban, ngành của tỉnh: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, NN&PTNT, VHTT&DL, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, Thuế, Chi cục QLTT, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
17/3/2014 84/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh theo QĐ số 1208/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng; Các thành viên Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ theo QĐ số 01/QĐ-QBTĐB ngày 09/9/2013 của Quỹ Bảo trì đường bộ
12/3/2014 77/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Tuyên giáo TU; Sở Y tế; Công an tỉnh; Sở LĐTB&XH; Ban CĐ phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh; Ban CĐ phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố, Báo Cao Bằng; Đài PT-TH tỉnh; Phân xã TTXVN tại CB; Báo Nhân dân thường trú tại Cao Bằng
12/3/2014 76/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Giao thông, VHTT&DL, Xây dựng, BQL Khu kinh tế tỉnh; UBND Thành phố; Báo CB; Đài PT-TH CB

Trang