Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
17/4/2018 95 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phóng viên Báo Nhân dân, TTXVN tại Cao Bằng, Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng; Hội Nhà báo; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Tạp chí Non nước Cao Bằng; Đại diện Lãnh đạo các Sở: TT&TT, TN&MT,VHTT&DL; Ban Quản lý CVĐC
12/4/2018 93/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, TP, NN&PTNT, LĐTB&XH, TT&TT; Ngân hàng NN chi nhánh CB; Ban QLKKT tỉnh; Hiệp hội vận tải ô tô CB; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Tổng Cty ĐT&XNK CB; Cty TM VT Phú Anh; Cty CP TMQT Quang Anh; Cty CP Interserco; Cty ĐTTM & DV
3/4/2018 Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở: KH&ĐT, VHTT&DL, TN&MT, XD, TC, NN&PTNT, GTVT, TTTT, CT; UBND huyện Thạch An
26/3/2018 75/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Uỷ ban điều phối thực hiện Hiệp định
23/3/2018 71/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành
20/3/2018 69/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy và UBND các huyện, thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB; Điện lực CB
14/3/2018 63/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; BCĐ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020; Các sở: KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT, LĐTB&XH; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Huyện ủy, UBND các huyện và Thành phố; Viễn thông CB
06/2/2018 46/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành; Báo Cao Bằng; UBND TP Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
02/02/2018 42/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh; Đại diện Thanh Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và
30/01/2018 35/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Các Ủy viên UBND tỉnh; Các đơn vị: Ban QLKKT tỉnh; Ban QLDA ĐTTXD các công trình: Dân dụng và công nghiệp, giao thông, NN&PTNT; Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước CB; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH CB

Trang