Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
18/5/2018 123/VP-NC Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, KH&ĐT; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh
14/5/2018 117/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở GD&ĐT; Các thành viên BCĐ thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
07/5/2018 UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: TC, KH&ĐT, GTVT, TN&MT; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban DT tỉnh; KB NN tỉnh; Ban QLKKT tỉnh; Các Ban QLDA ĐTXD các CT: GT tỉnh, Dân dụng và CN tỉnh, NN&PTNT tỉnh; Quỹ BT đường bộ tỉnh; UBND các huyện,TP; Báo CB, Đài PTTH tỉnh
18/4/2018 302/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phóng viên Báo Nhân dân, TTXVN tại Cao Bằng, Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng; Hội Nhà báo; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Tạp chí Non nước Cao Bằng; Đại diện Lãnh đạo các Sở: TT&TT, TN&MT,VHTT&DL; Ban Quản lý CVĐC
18/4/2018 97/ GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, GTVT, Tư pháp, Công thương, TN&MT, NN&PTNT, Công an,NHNN chi nhánh tỉnh CB, Kho bạc Nhà nước, BQL Khu kinh tế, BQL dự án ĐTXD; Hội Doanh nhân,CLB nữ doanh nhân, Phóng viên Báo CB, ĐPT-TH.
17/4/2018 95 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phóng viên Báo Nhân dân, TTXVN tại Cao Bằng, Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng; Hội Nhà báo; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Tạp chí Non nước Cao Bằng; Đại diện Lãnh đạo các Sở: TT&TT, TN&MT,VHTT&DL; Ban Quản lý CVĐC
12/4/2018 93/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, TP, NN&PTNT, LĐTB&XH, TT&TT; Ngân hàng NN chi nhánh CB; Ban QLKKT tỉnh; Hiệp hội vận tải ô tô CB; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Tổng Cty ĐT&XNK CB; Cty TM VT Phú Anh; Cty CP TMQT Quang Anh; Cty CP Interserco; Cty ĐTTM & DV
3/4/2018 Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở: KH&ĐT, VHTT&DL, TN&MT, XD, TC, NN&PTNT, GTVT, TTTT, CT; UBND huyện Thạch An
26/3/2018 75/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Uỷ ban điều phối thực hiện Hiệp định
23/3/2018 71/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành

Trang