Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận
04/3/2014 62/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban An toàn Giao thông Thành phố; UBND huyện Hòa An; Phòng Công thương huyện Hòa An; Công an huyện Hòa An; UBND Thành phố; Công an Thành phố; Phòng Quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng
03/3/2014 57/GM-UBND Các sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Công thương, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, TN&MT, TT&TT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Ban QLKKT tỉnh; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải Quan tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Bộ CH Bộ đội BP tỉnh; Kho Bạc tỉnh; Công an tỉnh Cao Bằng
21/02/2014 47/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, GD&ĐT, Lao động TB&XH, Y tế; BHXH tỉnh; Phòng Y tế các huyện, TP; Viễn thông Cao Bằng

Trang