Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
26/01/2018 32/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ đạo hoạt động TM Biên giới tỉnh; Tổ giúp việc BCĐ hoạt động Biên giới; Ban quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, Tà Lùng, Sóc Giang, Lý Vạn; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng
26/01/2018 30/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên BCĐ 138 và BCĐ 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Công an tỉnh; Chi cục QL thị trường tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
22/01/2018 26/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Sở KHĐT, Sở NN-PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính);Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng; Báo Cao Bằng.
23/01/2018 28/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Lãnh đạo và chuyên viên Ban quản lý dự án xây dựng "điều phối Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh'- Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư;
22//01/2018 25/ GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Sở KHĐT, Sở NN-PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính);Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng; Báo Cao Bằng.
17/01/2018 17/GM-BCĐ389 BCĐ 389/ĐP tỉnh Cao Bằng BCĐ389/ĐP tỉnh, các huyện và thành phố; Chi cục QL Thị trường tỉnh; Tổ giúp việc BCĐ 389/ĐP tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
11/01/2018 51/VP-VX UBND tỉnh Cao Bằng Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở VHTT&DL; Ban Dân tộc; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện Bảo Lâm
02/01/2018 02/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Báo Cao Bằng; Đài PTTH; PXTTXVN tại Cao Bằng; Báo ND thường trú tại Cao Bằng
28/12/2017 318/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CT, KH&CN, TN&MT, XD, TP, TT&TT, LĐTB&XH; NHNN VN Chi nhánh Cao Bằng; Công an tỉnh; Dân tộc; Hội Nông dân tỉnh; LMHTX tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đài PT&TH tỉnh; Báo CB; Viễn thông CB
25/12/2017 314/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng; Sở VHTT&DL; Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT

Trang