Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận
23/5/2017 403/VPUBND-GT Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, DX, TC, NN&PTNT, TN&MT; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; Trung tâm Hội nghị CB; UBND các huyện và Thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB
22/5/2017 111/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, DX, TC, NN&PTNT, TN&MT; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; UBND các huyện và Thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB
15/05/2017 108/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành; Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, XD, GTVT, NN&PTNT, Nội vụ, VHTH&DL, NHNN CNTCB, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh, Cục Hải quan,Cục Tuế tỉnh, Công an tỉnh,Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy KDN, , Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, UBND thành phố, Công ty ĐTXNK CB, Công ty TNHH ĐTPT&MT, Công ty TNHH MTVCN CB, Công ty TNHH MTVTN CB, Công ty TNHH MTV xổ số CB, Công ty CPDLCB, Lãnh đạo các Ngân hành thương mại trên địa bàn tỉnh, Báo CB, Đài PTTH tỉnh.
15/05/2017 109/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo;Chuyên viên liên quan của Sở GD&ĐT; Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH tỉnh
12/5/2017 105/Gm-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch MTTQ; Chủ tịch HCCB tỉnh, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy , trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng,
11/5/2017 103/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: Tài chính, TNMT, NN&PTNT; UBND TP Cao Bằng; Trung tâm PTQĐ và GPMB thành phố; Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh
05/05/2017 100/GM-VP UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước; Ban Quản lý Khu kinh tế ; Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự , án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài phát thanh-Truyền hình Cao Bằng.
25/4/2017 96/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng;
11/4/2017 87/GM-BCĐ Ban CĐ các chương trình MTQT tỉnh Các sở: KH&ĐT, LĐTB&XH, Nông nghiệp &PTNT, TT&TT; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Huyện ủy các huyện và thành ủy; UBND các xã, phường; Báo CB; Đài PTTH CB;
10/4/2017 84/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ngành: Y tế, NN&PTNT, Công Thương, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, KH&CN, BHXH tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB

Trang