Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
17/01/2018 17/GM-BCĐ389 BCĐ 389/ĐP tỉnh Cao Bằng BCĐ389/ĐP tỉnh, các huyện và thành phố; Chi cục QL Thị trường tỉnh; Tổ giúp việc BCĐ 389/ĐP tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
11/01/2018 51/VP-VX UBND tỉnh Cao Bằng Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở VHTT&DL; Ban Dân tộc; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện Bảo Lâm
02/01/2018 02/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Báo Cao Bằng; Đài PTTH; PXTTXVN tại Cao Bằng; Báo ND thường trú tại Cao Bằng
28/12/2017 318/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CT, KH&CN, TN&MT, XD, TP, TT&TT, LĐTB&XH; NHNN VN Chi nhánh Cao Bằng; Công an tỉnh; Dân tộc; Hội Nông dân tỉnh; LMHTX tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đài PT&TH tỉnh; Báo CB; Viễn thông CB
25/12/2017 314/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng; Sở VHTT&DL; Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT
14/12/2017 UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; BQL Khu kinh tế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; PXTTXVN tại Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
12/12/2017 307 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành:Nội vụ,Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực,
06/12/2017 303/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở LĐTB&XH; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
24/11/2017 296/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: TN&MT, VHTT&DL; UBND các huyện Hà Quảng, Quảng Uyên, Trùng Khánh; Bảo tàng tỉnh, Phòng QL Du lịch của Sở VHTT&DL; Ban QL Công viên địa chất non nước Cao Bằng
17/11/2017 292/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng; Cty Điện lực Cao Bằng

Trang