Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
14/12/2017 UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; BQL Khu kinh tế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; PXTTXVN tại Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
12/12/2017 307 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành:Nội vụ,Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực,
06/12/2017 303/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở LĐTB&XH; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
24/11/2017 296/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: TN&MT, VHTT&DL; UBND các huyện Hà Quảng, Quảng Uyên, Trùng Khánh; Bảo tàng tỉnh, Phòng QL Du lịch của Sở VHTT&DL; Ban QL Công viên địa chất non nước Cao Bằng
17/11/2017 292/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng; Cty Điện lực Cao Bằng
07/11/2017 287/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Các sở: VHTT&DL, Tài chính, Nội vụ; Công an tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện Bảo Lâm
03/11/2017 838 /TB-VN Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Viễn thông Cao Bằng
01/11/2017 285/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Viện KSND tỉnh; Tòa án ND tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Đài PT&TH; Báo CB; Viễn thông CB
31/10/2017 282/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; UBMTTQ tỉnh; Sở KH&ĐT; Ban CĐ đỏi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông CB
26/10/2017 3428/KH-BCĐ BCĐ 138 tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Y tế; Công an tỉnh; BCĐ 138 tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh; BCĐ các huyện Trùng Khánh, Hòa An, Hòa Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Trà Lĩnh, Thạch An, TP Cao Bằng; Báo CB; Đài PTTH tỉnh

Trang