Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
08/9/2017 237/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành và các UBND huyện, thành phố; Viễn thông Cao Bằng
18/8/2017 209/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, NV, LĐTB&XH, YT, TT&TT; Trường CĐSP CB; Phòng GĐ&ĐT các huyện, thành phố; Báo CB; Đài TP&TH CB; Phân xã TTXVN tại CB; Báo ND tại CB; Viễn thông CB
16/8/2017 207 /GM-VP UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyên viên Sở Tài chính; chuyên viên Sở Công thương; chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chuyên viên Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án "Xây dựng và
11/8/2017 199/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: XD, GTVT, KH&ĐT, TC, TN&MT, VHTT&DL, NgV; Bộ CH BDDBP tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh; Cty cổ phần Milton; Báo CB; Đài PT&TH CB
11/8/2017 198/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: VHTT&DL, KH&ĐT, TC, NgV, XD, TN&MT, TT&TT; Bộ CH BĐBP tỉnh; Ban QL DA ĐT XD các công trình và công nghiệp; Báo CB; Đài PT&TH CB; Huyện ủy và UBND huyện Trùng Khánh
25/7/2017 182/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB
24/7/2017 176/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tỉnh; Công an tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
24/7/2017 175/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, VHTT&DL, Ngoại vụ; Bộ CH BĐBP tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải Quan; Ban QL Công viên địa chất non nước Cao Bằng; UBND huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh
17/7/2017 170 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng;Trưởng phòng chuyên môn của Chi cục Quản lý Thị trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh);Tổ chuyên viên giúp việc
14//2017 165/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Thường trực HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao đông Thương binh và Xã

Trang