Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
18/10/2017 274/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Phóng viên Đài phát thanh - Truyền hình; Báo Cao Bằng.
16/10/2017 784/VP-VX Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tài nguyên & Môi trường; Bộ CH BĐBP tỉnh; UBND huyện Thạch An
13/10/2017 268/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện:Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh; Trưởng phòng chuyên môn chi nhánh NHCSXH tỉnh; Hội đồng quản trị NHCSXH
11/10/2017 266/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở TNMT, NN&PTNT, KH&ĐT; Bộ CHQS tỉnh; Bộ CH BĐBP tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục QL thị trường; BCĐ CTMTPT Lâm nghiệp Cao Bằng; Các Huyện ủy, Thành ủy TP Cao Bằng; Công an và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố;
18/9/2017 243/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Báo CB; Đài PTTH tỉnh
13/9/2017 240/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban chỉ đạo; Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo; Ban QLDA "Xây dựng dựng và ĐPHĐ Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh"; Báo CB; Đài PT&TH CB
11/9/2017 239/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Tài Nguyên & Môi trường, Công thương, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB
08/9/2017 237/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành và các UBND huyện, thành phố; Viễn thông Cao Bằng
18/8/2017 209/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, NV, LĐTB&XH, YT, TT&TT; Trường CĐSP CB; Phòng GĐ&ĐT các huyện, thành phố; Báo CB; Đài TP&TH CB; Phân xã TTXVN tại CB; Báo ND tại CB; Viễn thông CB
16/8/2017 207 /GM-VP UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyên viên Sở Tài chính; chuyên viên Sở Công thương; chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chuyên viên Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án "Xây dựng và

Trang