Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận
08/2/2017 25/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an; Các Chi cục: Quản lý Chất lượng NLTS, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Đài PT-TH Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
13/01/2017 14 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Trưởng và Phó Ban Thường trực BCĐ 389/ĐP các huyện, thành phố; Lãnh đạo và Trưởng, Phó phòng chuyên môn của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh); Tổ chuyên viên giúp , việc Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin-VP UBND tỉnh.
05/01/2017 08 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Phóng viên Đài PT-TH tỉnh, Báo Cao Bằng; Trung tâm Thông tin.
03/01/2017 01/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở KH&ĐT, Công thương; Ban An toàn giao thông tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
03/01/2017 04/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở: TM&MT, KH&ĐT, TC, CT, NN&PTNT, XD, GTVT, YT; Cục Thuế tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
30/12/2016 292/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&CN, KH&ĐT, TC, CT, NN&PTNT, XD, TN&MT, GTVT, TT&TT, VHTT&DL, YT, GD&ĐT, NV; Hội KH&KT tỉnh; Chi cục QL thị trường; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
27/12/2016 287/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UB MTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành; Các tổ chức đoàn thể chính trị của tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện, TP; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 799; Tổng Cty ĐT&XNK CB; Truyền hình Quốc hội; Đài PT&TH CB; Phân xã TTXVN tại CB; Báo ND tại CB; Báo CB
23/12/2016 285/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, KH&ĐT, TT&TT, KH&CN; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
22/12/2016 281/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: Y tế, LĐTB&XH, TC ,Công an tỉnh, Tòa án ND tỉnh, Bộ CH BĐBP tỉnh; Cảnh sát ĐT tội phạm về ma túy (PC47); Trung tâm phòng chống AIDS; Chi cục phòng, chống tệ nạn XH tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Viễn thông CB
22/12/2016 280/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, CT, YT, KH&CN, LĐTB&XH, TN&MT, Ngân hàng NNVN tại CB, CA tỉnh, Hội ND tỉnh, LMHTX tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Viễn thông CB

Trang