Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
07/11/2017 287/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Các sở: VHTT&DL, Tài chính, Nội vụ; Công an tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện Bảo Lâm
03/11/2017 838 /TB-VN Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Viễn thông Cao Bằng
01/11/2017 285/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Viện KSND tỉnh; Tòa án ND tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Đài PT&TH; Báo CB; Viễn thông CB
31/10/2017 282/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; UBMTTQ tỉnh; Sở KH&ĐT; Ban CĐ đỏi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông CB
26/10/2017 3428/KH-BCĐ BCĐ 138 tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Y tế; Công an tỉnh; BCĐ 138 tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh; BCĐ các huyện Trùng Khánh, Hòa An, Hòa Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Trà Lĩnh, Thạch An, TP Cao Bằng; Báo CB; Đài PTTH tỉnh
18/10/2017 274/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Phóng viên Đài phát thanh - Truyền hình; Báo Cao Bằng.
16/10/2017 784/VP-VX Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tài nguyên & Môi trường; Bộ CH BĐBP tỉnh; UBND huyện Thạch An
13/10/2017 268/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện:Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh; Trưởng phòng chuyên môn chi nhánh NHCSXH tỉnh; Hội đồng quản trị NHCSXH
11/10/2017 266/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở TNMT, NN&PTNT, KH&ĐT; Bộ CHQS tỉnh; Bộ CH BĐBP tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục QL thị trường; BCĐ CTMTPT Lâm nghiệp Cao Bằng; Các Huyện ủy, Thành ủy TP Cao Bằng; Công an và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố;
18/9/2017 243/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Báo CB; Đài PTTH tỉnh

Trang