Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận
20/12/2016 3744/UBND-NC UBND tỉnh Cao Bằng
21/12/2016 276/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ngành: GD&ĐT, KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban QLKKT tỉnh, Bộ CH BĐBP tỉnh; UBND TP Cao Bằng; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
20/12/2016 274/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; UBND TP Cao Bằng
19/12/2016 272/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở TN&MT; Ban QLKKT tỉnh; Sở KH&ĐT; Các thành viên BCĐ; Các đồng chí tham gia Tổ giúp việc BCĐ; Báo CB; Đài PT&TH CB
16/12/2016 340/CV-TU Tỉnh ủy Cao Bằng Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Báo cáo viên cấp tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Các Ban HĐND tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện; UBMTTQ và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, Cấp ủy và Ban Tuyên giáo các ĐU trực thuộc Tỉnh ủy; Trường CT Hoàng Đình Giong; Đại biểu TP Cao Bằng; Các đ/c UV BCH Đảng bộ TP; Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, TP; Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường; Báo CB, Đài PTTH CB; TTXVN, PXBND, TH QH tại CB
13/12/2016 265/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Cao Bằng; Sở Thông tin và Truyền thông
08/12/2016 260/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; Viễn thông CB, Điện lực CB
05/12/2016 256/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, XD, GTVT, NN&PTNT, NV, VHTT&DL; NH Nhà nước Chính nhánh Cao Bằng; BQL KKT tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh; Đảng ủy Khối DN tỉnh; Hội DN trẻ tỉnh; Các Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, DN đã cổ phần hóa mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại địa bàn tỉnh CB; NH Thương mại trên địa bàn tỉnh CB; Báo CB; Đài PT&TH CB; Điện lực CB; Viễn thông CB
24/11/2016 247/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, Cục Thống kê, Hiệu trưởng các trường; Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp y, , Trung cấp nghề, Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật tỉnh Cao Bằng. Phóng viên Cao Bằng, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
15/11/2016 242/GM-VP UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Nội vụ, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh; UBND các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên và Thành phố CB; Báo CB; Đài PTTH tỉnh

Trang