Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
11/8/2017 199/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: XD, GTVT, KH&ĐT, TC, TN&MT, VHTT&DL, NgV; Bộ CH BDDBP tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh; Cty cổ phần Milton; Báo CB; Đài PT&TH CB
11/8/2017 198/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: VHTT&DL, KH&ĐT, TC, NgV, XD, TN&MT, TT&TT; Bộ CH BĐBP tỉnh; Ban QL DA ĐT XD các công trình và công nghiệp; Báo CB; Đài PT&TH CB; Huyện ủy và UBND huyện Trùng Khánh
25/7/2017 182/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB
24/7/2017 176/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tỉnh; Công an tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
24/7/2017 175/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, VHTT&DL, Ngoại vụ; Bộ CH BĐBP tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải Quan; Ban QL Công viên địa chất non nước Cao Bằng; UBND huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh
17/7/2017 170 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng;Trưởng phòng chuyên môn của Chi cục Quản lý Thị trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh);Tổ chuyên viên giúp việc
14//2017 165/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Thường trực HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao đông Thương binh và Xã
05/7/2017 159/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: TN&MT, Xây dựng, Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện: Hòa An, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Phục Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng, TP Cao Bằng; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn Thông CB
29/6/2017 153/GM-UBND BND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh CB; Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Lực lượng vũ trang; Huyện ủy và UBND các huyện, Thành phố; Tổng Cty XNK CB; LMHTX tỉnh Tập tin Tai lieu phien hop UBND tinh thuong ky thang 6-2017.rar
03/7/2017 2063/TB-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT; UBND huyện Nguyên Bình; Chi nhánh NHPT tỉnh Cao Bằng; Cty TNHH ĐT&PT năng lượng Đông Bắc

Trang