Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
11/4/2017 87/GM-BCĐ Ban CĐ các chương trình MTQT tỉnh Các sở: KH&ĐT, LĐTB&XH, Nông nghiệp &PTNT, TT&TT; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Huyện ủy các huyện và thành ủy; UBND các xã, phường; Báo CB; Đài PTTH CB; Tập tin Tài liệu Hội nghị ngày 17/4/2017
10/4/2017 84/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ngành: Y tế, NN&PTNT, Công Thương, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, KH&CN, BHXH tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn thông CB
07/4/2017 81/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành: Công an tỉnh, Bộ CH BĐBP tỉnh, Cục Thế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh, BHXH tỉnh, Liên đoàn LĐ tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh
10/04/2017 82/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh,
04/4/2017 78/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TC, LĐTB&XH; Ban Dân tộc; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thông Nông, Hòa An, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An
27/3/2017 72/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UB MTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Điện lực CB; Viễn Thông CB; Báo CB; Đài PT&TH CB
13/3/2017 55/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở Công thương; Ban CĐ Hoạt động Thương mại biên giới; Báo Cao Bằng, Đài PT&TH Cao Bằng
13/3/2017 54/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở KH&ĐT; Liên minh HTX tỉnh; Ban CĐ PTKT tập thể tỉnh; Báo Cao Bằng, Đài PT&TH Cao Bằng
09/03/2017 51 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo, Sở Nội vụ và chuyên viên liên quan; lãnh đạo các cơ qua chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Cổng thông Tin điện tử tỉnh.
06/03/2017 48/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Đại diện lãnh đạo và Trưởng Phòng chuyên môn của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh); Phóng viên: Báo Cao Bằng

Trang