Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận
14/11/2016 240/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các đ/c ủy viên UBND tỉnh; Các Ban KTNS, VHXH, PC, DT-HĐND tỉnh;
26/10/2016 232/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở trực thuộc UBND tỉnh Cao Bằng; Các cơ quan Trung ương: Cục Hải quan, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng
28/10/2016 233/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, TN&MT, CT, BQL KKT tỉnh, UBND các huyện và thành phố, Ban CĐ chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng Cao Bằng, Báo CB, Đài PT&TH Cao Bằng
24/10/2016 229/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở VHTT&DL; Các thành viên BCĐ; UBND các huyện: Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Phục Hòa, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thành phố; BQL đầu tư XD các công trình dân dụng và công nghiệp CB; Cty CP điện tử tin học Viễn thông; Báo CB; Đài PT&TH CB
13/10/2016 223/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Trưởng BCD, các thành viên BCĐ thực hiện chương trình MTTQ giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Cao Bằng; Sở LĐTB&XH; UBND các huyện, thành phố; Viễn thông CB; Đài PTTH CB; Báo CB
11/10/2016 220/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Dân vận Tỉnh ủy; UBMTTQ tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ
6/10/2016 218/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Sở Tài nguyên & Môi trường; Sở Xây dựng; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Phòng Thanh tra, Phòng TN&MT, Công an các huyện, thành phố; Viễn thông Cao Bằng
23/9/2016 2718/KH-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở: Lao động TB&XH, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, Y tế, TT&TT; Công an tỉnh; Bộ CH QS tỉnh; Bộ CH BĐBP tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Liên đoàn LĐ tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; UBND các huyện, thành phố; Phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố, Ngân hàng Chính sách XH tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; TTXVN tại Cao Bằng; Điện lực Cao Bằng
27/9/2016 209/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, Thành phố Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT-TH Cao Bằng
27/9/2016 208/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở: Nội vụ, KH&CN, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CT, Y tế, XD, GD&ĐT, VHTT&DL, TT&TT, LĐTB&XH, GTVT, TN&MT; Ban Dân tộc; Công an tỉnh; BCH QS tỉnh; BCH Bộ đội BP tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Ban Dân vận; Tỉnh đoàn Thanh niên;, Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh tỉnh Cao Bằng; Đài PT-TH Cao Bằng; Báo Cao Bằng; VNPT Cao Bằng

Trang