Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
17/7/2017 170 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng;Trưởng phòng chuyên môn của Chi cục Quản lý Thị trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh);Tổ chuyên viên giúp việc
14//2017 165/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Thường trực HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao đông Thương binh và Xã
05/7/2017 159/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: TN&MT, Xây dựng, Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện: Hòa An, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Phục Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng, TP Cao Bằng; Báo CB; Đài PT&TH CB; Viễn Thông CB
29/6/2017 153/GM-UBND BND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh CB; Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Lực lượng vũ trang; Huyện ủy và UBND các huyện, Thành phố; Tổng Cty XNK CB; LMHTX tỉnh Tập tin Tai lieu phien hop UBND tinh thuong ky thang 6-2017.rar
03/7/2017 2063/TB-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT; UBND huyện Nguyên Bình; Chi nhánh NHPT tỉnh Cao Bằng; Cty TNHH ĐT&PT năng lượng Đông Bắc
30/6/2017 46/GM-BATGT Ban ATGT Sở KH&ĐT; Sở Công Thương; Ban ATGT tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Viễn thông CB
30/6/2017 155/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT; UBND huyện Nguyên Bình; Chi nhánh NHPT tỉnh Cao Bằng; Cty TNHH ĐT&PT năng lượng Đông Bắc;
26/6/2017 147/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Ban An toàn giao thông tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
19/6/2017 139/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy; Thành ủy; HĐND, UBND các huyện và TP; phòng Nội vụ; phòng LĐTB&XH; phòng TN&MT; phòng Tư pháp; Báo CB; Đài PT&TH CB;
24/5/2017 1525/UBND-TH UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: Bộ CHBĐBP tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban QLKKT tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Công an tỉnh; Các doanh nghiệp: TCT ĐT&XNK Cao Bằng, CTy CP XNK Cao Bằng, Cty TNHH TMVT Phú Anh, Cty TNHH DVSX và XNK Hùng Dũng, Cty TNHH MTV CT;

Trang