Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
30/6/2017 46/GM-BATGT Ban ATGT Sở KH&ĐT; Sở Công Thương; Ban ATGT tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo CB; Viễn thông CB
30/6/2017 155/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT; UBND huyện Nguyên Bình; Chi nhánh NHPT tỉnh Cao Bằng; Cty TNHH ĐT&PT năng lượng Đông Bắc;
26/6/2017 147/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Ban An toàn giao thông tỉnh; Đài PT&TH CB; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
19/6/2017 139/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy; Thành ủy; HĐND, UBND các huyện và TP; phòng Nội vụ; phòng LĐTB&XH; phòng TN&MT; phòng Tư pháp; Báo CB; Đài PT&TH CB;
24/5/2017 1525/UBND-TH UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: Bộ CHBĐBP tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban QLKKT tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Công an tỉnh; Các doanh nghiệp: TCT ĐT&XNK Cao Bằng, CTy CP XNK Cao Bằng, Cty TNHH TMVT Phú Anh, Cty TNHH DVSX và XNK Hùng Dũng, Cty TNHH MTV CT;
23/5/2017 403/VPUBND-GT Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, DX, TC, NN&PTNT, TN&MT; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; Trung tâm Hội nghị CB; UBND các huyện và Thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB
22/5/2017 111/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, DX, TC, NN&PTNT, TN&MT; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; UBND các huyện và Thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB
15/05/2017 108/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành; Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, XD, GTVT, NN&PTNT, Nội vụ, VHTH&DL, NHNN CNTCB, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh, Cục Hải quan,Cục Tuế tỉnh, Công an tỉnh,Liên minh HTX tỉnh, Đảng ủy KDN,
15/05/2017 109/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo;Chuyên viên liên quan của Sở GD&ĐT; Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH tỉnh
12/5/2017 105/Gm-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch MTTQ; Chủ tịch HCCB tỉnh, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy

Trang